Lokale opvanginitiatieven (LOI)

Het OCMW beheert 7 LOI’s: 7 grote huizen met een opvangcapaciteit van 61 personen: 55 volwassenen en 6 NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen). Ze zijn bedoeld om verzoekers om internationale bescherming op te vangen [https://fedasil.be/nl/asiel-belgie/opvang-asielzoekers] die door Fedasil worden doorgestuurd.

De verzoeker om internationale bescherming geniet gedurende de gehele asielperiode van sociale begeleiding en vormingen die hem helpen in de samenleving te integreren. Het leven binnen een kleine gezinsstructuur begeleidt de personen bovendien op hun weg naar een autonoom bestaan.

De sociale begeleiding van de LOI’s worden verzorgd door een coördinatrice, twee maatschappelijk assistenten en drie begeleiders die instaan voor een coherente individuele opvolging van kwaliteit, hetgeen de bewoners van het LOI in staat stelt optimaal te integreren.

Deze begeleiding omvat ook onderwijs, het leren van talen, activiteiten van sociale en culturele integratie, verschillende opleidingen, medische hulp, de follow-up van de asielprocedure, voorbereidingen en informatie over vrijwillige terugkeer, enz., zodat de integratie soepeler verloopt, en dat de verzoeker om internationale bescherming (de asielaanvrager) in geval van uitwijzing kan terugkeren met een waardevolle opleiding en een project waarmee hij in zijn land van herkomst kan herintegreren.

Om deze doelen te bereiken, werkt de dienst nauw samen met Fedasil en verschillende verenigingen.


Contactpersoon:

Gloriose Mbonyingingo
Alsembergsesteenweg 860, 1180 Brussel
Tel.: 02 333 89 78
ila@cpasuccle.be

Spring naar de inhoud