Tewerkstelling en vorming – PromoJob

Avec le soutien :

PromoJob

Wat heb je nodig ?

Ik heb hulp nodig om werk te vinden…
Ik wil een opleiding volgen of een voltijds studie beginnen…
Ik wil graag begeleiding en tips voor de opleiding of de studie die ik volg…
Ik wil financiële steun voor de kosten met betrekking tot mijn professionele project…
Ik wil werken via een inschakelingstraject…
Ik wil graag raad want ik heb moeite om een professioneel project te bepalen…
Ik wil gebruik maken van een computer om een baan te zoeken…

wat is het?

Het doel van de dienst Promo Job is je te begeleiden en te helpen bij de stappen om een baan te vinden.

Deze begeleiding bestaat uit:

  • Het uitwerken van een professioneel project waarbij wordt rekening gehouden met ieders vaardigheden en werkervaring, maar ook met de realiteit van de arbeidsmarkt
  • Verwijzing naar voorbereidende opleidingen en/of voltijds studies
  • Intensieve coaching tijdens de verschillende stappen die nodig zijn in de zoektocht naar een baan (het opstellen van een cv en een motivatiebrief, voorbereidingen voor een aanwervingsgesprek…)
  • De mogelijkheid om professionele ervaring op te doen dankzij een inschakelingsovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst geeft de werknemer na beëindiging ervan tevens het recht op een werkloosheidsuitkering.
  • De mogelijkheid om de kosten met betrekking tot het professionele project ten laste te laten nemen (inschrijvingskosten, computer, materiaal…)
  • Deelname aan collectieve modules (focus student, uitstippelen van projecten…)

hoe?

Zodra je een leefloon of een equivalent leefloon ontvangt, schrijft je maatschappelijk assistent(e) je in bij de dienst Promo Job (of de Sociale Antenne – zie blz XX), na evaluatie van je situatie. De dienst Promo Job neemt vervolgens contact met je op om een afspraak te maken.

voor wie?

Elke persoon die een leefloon of een equivalent leefloon van het OCMW van Ukkel ontvangt en geen werkloosheidsuitkering geniet.

Contact

De dienst kan niet rechtstreeks benaderd worden. Je moet eerst worden begeleid door een maatschappelijk assistent(e) referentiepersoon die je naar Promo Job doorverwijst.

OCMW van Ukkel
Centraal Bestuur
Alsembergsesteenweg 860
1180 Ukkel

Tram 51, bus 43 en 70: halte Jeanne Herreman

Wist je al ?

Promo Job stelt je computers en telefoons ter beschikking om het zoeken naar een baan/opleiding te vergemakkelijken.

Spring naar de inhoud