Werk bij het OCMW

Maisons de repos
CDD mi-temps

Un.e KINÉSITHÉRAPEUTE pour ses maisons de repos sous contrat à durée déterminée d’un an à mi-temps plein à partir du 1/12/2021. Clôture : 30/11/2021 >>> PDF EEN KINESITHERAPEUT (m/v) voor de rusthuizen- halftijdscontract voor bepaalde duur van één jaar vanaf 1/12/2021. Afsluiting: 30/11/2021 >>> PDF

Details
Service Facturation-Assistance
CDD temps plein

Un.e ASSISTANT.E ADMINISTRATIF/VE (h/f) pour le service Facturation/assistance – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DE 6 MOIS A TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible Clôture: 22/09/2021 Prolongation jusqu’au 12/11/2021 >>>>> PDF EEN ADMINISTRATIEF ASSISTENT (m/v) voor de dienst Facturatie/Bijstand – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN 6 MAANDEN, eventueel…

Details
SUD-UTD
CDD temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E (h/f) pour les services Ucclois à domicile (SUD) – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DE 6 MOIS A TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible Clôture: 15/11/2021 >>> PDF EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v) voor de Ukkelse thuisdiensten (UTD) – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN 6 MAANDEN,…

Details
Maisons de repos
CDR temps plein

Deux ERGOTHÉRAPEUTE / ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (h/f) pour les maisons de repos – CONTRAT DE REMPLACEMENT – TEMPS PLEIN. Clôture: 15/11/2021 >>> PDF TWEE ERGOTHERAPEUT/GESPECIALISEERDE OPVOEDER A1 voor zijn rusthuizen- VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACT – Afsluiting: 15/11/2021 >>> PDF

Details
Antenne sociale
CDD temps plein

Un AGENT D’INSERTION (h/f) pour l’Antenne Sociale – CONTRAT A DUREE DETERMINEE D’UN AN – TEMPS PLEIN éventuellement prolongeable Clôture: 15/11/2021 PDF EEN TRAJECTBEGELEIDER (m/v) voor de Sociale Antenne- VOLTIJDS CONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN 1 JAAR, eventueel verlengbaar. Afsluiting: 15/11/2021 PDF

Details
SOCIAL

EXAMEN EN VUE DE CONSTITUER UNE RESERVE DE RECRUTEMENT AU GRADE D’ATTACHÉ PRINCIPAL- SOCIAL (NIVEAU A4) PDF en français à télécharger WERVINGSEXAMEN OM EEN WERVINGSRESERVE SAMEN TE STELLEN VOOR DE GRAAD VAN EERSTAANWEZEND ATTACHÉ-SOCIAAL (Niv A4) PDF dowload

Details
SUD-UTD
CDD temps plein

Un.e AIDE-MÉNAGER.E (h/f) pour les services Ucclois à domicile (SUD) – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DE 6 MOIS A TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible Clôture: 30/09/2021 >>> PDF EEN HUISHOUDELIJK HELP(ST)ER (m/v) voor de Ukkelse thuisdiensten (UTD) – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN 6 MAANDEN, eventueel…

Details
Maisons de repos
CDI temps plein

Un.e INFIRMIER.E CHEF pour ses maisons de repos – sous contrat à durée indéterminée à temps plein, Clôture: 27/09/2021 prolongation jusqu’au 15/10/2021 >>>> PDF EEN HOOFDVERPLEEGSTER (m/v) voor zijn rusthuizen – Voltijdscontract voor onbepaalde duur. Afsluiting: 27/09/2021 verlenging tot 15/10/2021 >>>> PDF    

Details
Service social quartier
CDR temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E pour le service social quartier – CONTRAT DE REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN. Clôture: 30/09/2021 >>> PDF PDFEEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v) voor de sociaal wijkdienst. – VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACT. Afsluiting: 30/09/2021 >>> PDF  

Details
Maisons de repos
CDI temps plein

Un.e INFIRMIER.E CHEF pour ses maisons de repos – sous contrat à durée indéterminée à temps plein, Clôture: 27/09/2021 >>>>> PDF EEN HOOFDVERPLEEGSTER (m/v) voor zijn rusthuizen – Voltijdscontract voor onbepaalde duur. Afsluiting: 27/09/2021 >>>>> PDF

Details

Crèche Asselbergs

Wat?
Crèche Asselbergs is een Nederlandstalig kinderdagverblijf van het OCMW van Ukkel, vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 36 kindplaatsen.

Voor wie?
Crèche Asselbergs richt zich op kindjes van 0 tot 3 jaar.

Waar?
Joseph Bensstraat 82A, 1180 Ukkel

Crèche Asselbergs is behuisd in een volledig vernieuwd en gemoderniseerd gebouw op het domein van het OCMW van Ukkel, “Cité de l’Enfance”. Het kinderdagverblijf telt 3 knusse leefgroepen, met terras en tuin.

Tarief?
Het tarief is gebaseerd op het gezinsinkomen.
Hiervoor geldt de regelgeving van Kind en Gezin. Meer informatie hierover vindt u terug op de website: http://www.kindengezin.be/

Wanneer?
Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 07u30 tot 18u30.

Opvangvraag registeren?
Ga naar www.kinderopvanginbrussel.be en registreer je opvangvraag. Hulp nodig bij uw registratie? Wenst u een bezoek te brengen aan ons kinderdagverblijf? Hebt u vragen over onze werking? Kom gerust langs tijdens onze permanentie elke dinsdag tussen 09u00 en 11u30.

Contact?
Verantwoordelijke: Helga Lerinckx
Telefoon: 02/340 37 87

LOI (Covid-19-crisis)

De LOI’s werken (bijna normaal); het zakgeld wordt 1x/2 weken verdeeld in plaats van 1x/week, en dit gebeurt in de LOI’s zelf, niet in het OCMW.

De opvoeders leggen dagelijks hun huisbezoeken af, en de maatschappelijk werkers 1x per week, met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Nieuwe bewoners worden verwelkomd in de LOI-huizen en niet meer in het OCMW.

Om het hoofd te bieden aan het virus beschikt elk huis over ontsmettingsmiddel en thermometers; er zijn stoffen mondmaskers uitgedeeld en er worden er indien nodig meer verspreid.

Bezoek van vrienden van bewoners is verboden in de LOI-huizen.

Elke bewoner wordt gevraagd zijn of haar mondmasker te dragen in de gemeenschappelijke ruimtes en de afstandsmaatregel na te leven.

In geval van een vermoedelijk Covid-19-geval worden de bewoners gevraagd zich in hun kamer te isoleren, om de noodnummers te raadplegen, om contact op te nemen met hun maatschappelijk werker of opvoeder van maandag tot vrijdag tussen 9.30 en 16.00 u, en het noodnummer van het OCMW te bellen dat 24/24 bereikbaar is, of om de Brusselse wachtdienst te bellen: 02 201 22 22.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 02.333.89.78.

Sociale wijkdienst, Promo-Job, Energiecel en Huisvestingscel (covid-19)

De vragen worden prioritair per telefoon of e-mail sociale.aanvraag@ocmwukkel.be behandeld. Bezoek aan huis wordt opgeschort.

–     Sociale wijkdienst:

Voor
steunaanvragen kunt u zich nog fysiek tot het onthaal van het OCMW wenden, en
dit dagelijks tussen 9.00 en 11.30 uur. De gesprekken zijn echter kort en
precies en vinden plaats achter een venster.   

De
maatschappelijk assistenten zijn uitsluitend nog telefonisch bereikbaar. U kunt
een afspraak voor een telefoongesprek maken via het onthaal van het OCMW op het
nummer 02 370 75 11.

Voor
dringende gevallen wordt er voorzien in een telefonische permanentie van 9.00
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op hetzelfde nummer. De
steunaanvragers worden de dag zelf door een maatschappelijk assistent
teruggebeld.

–     Promo-Job:

De
trajectbegeleiders zijn van 9.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via het
nummer 02 370 75 14.

–     Energiecel:

De energieadviseurs zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar. U kunt een telefoonafspraak maken per e-mail op het adres energie@cpasuccle.be of per telefoon op het nummer 02 370 76 84 van 9.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur. De energie-audits zijn opgeschort.

–     Huisvestingscel:

De dienst is
bereikbaar per e-mail op de adressen eric.clarebots@cpasuccle.be en
sophie.lefebvre.cpasuccle.be of per telefoon op de nummers 02 333 89 62 en
02 333 89 80 van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Gratis voedseldistributiecentrum (covid-19)

Het Gratis voedseldistributiecentrum blijft uitsluitend elke voormiddag geopend tussen 9.00 tot 13.00 uur. Afhalingen bij handelaars en leveringen aan personen met beperkte mobiliteit gebeuren elke namiddag.

Dienstencheques (covid-19)

Geachte cliënt(e),

De dienst Dienstencheques blijft momenteel geopend en blijft zijn buurtdiensten aanbieden.

De huishoudelijk helpsters staan in voor de permanentie met alle nodige bescherming: wegwerphandschoenen van nitril, mondmaskers, schort en desinfecterende gel.

Wij verzoeken iedereen steeds de sociale afstandsregels in acht te nemen en de huishoudelijk helpsters handzeep aan te bieden.

Uit extra voorzorg zou het wenselijk zijn als u zich, indien mogelijk, in een andere ruimte zou kunnen bevinden dan de ruimte waar de huishoudelijk helpster werkt.

Het strijkatelier is toegankelijk :
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
woensdag van 8.00 tot 17.15 uur.

Wij verzoeken u om bij binnenkomst een mondmasker te dragen en de sociale afstandsregels te eerbiedigen.

Er staat desinfecterende gel tot uw beschikking.

Wij ontvangen u met alle nodige beschermingsmiddelen en nemen de sociale afstandsregels in acht.

Op 19/10/2020 hebben wij al onze personeelsleden opnieuw gedetailleerde COVID19-informatie verschaft met betrekking tot alle te nemen maatregelen, opdat iedereen optimaal beschermd blijft.

De ploeg heet u welkom en dankt u voor uw vertrouwen.

Vriendelijke groeten,

Serge VAN SCHUYLENBERGH
Coordinateur – Coördinator
Service Ucclois à Domicile SUD | Ukkelse ThuisDiensten UTD
Titres Services | Dienstencheques
serge.vanschuylenbergh@cpasuccle.be
Tel : 02 370 75 71 | GSM : 0476 50 50 55