Fraude

Fraude:

Wij hebben vernomen dat iemand die beweert voor het OCMW te werken meedeelt dat u recht heeft op een premie van het OCMW van Ukkel. Daartoe vraagt deze persoon u telefonisch uw bankgegevens en vraagt hij u om uw bankkaartlezer te gebruiken om enkele verrichtingen uit te voeren!
GEEF A.U.B. NIET UW BANKGEGEVENS NIET DOOR PER TELEFOON.
Wij raden u ten zeerste aan het OCMW te bellen (02 370 75 11) om dit soort informatie te controleren alvorens uw bank- en/of persoonsgegevens door te geven.

Nieuw domein Nekkersgat

Het renovatieproject van het Domein Neckersgat draait rond drie aspecten: een sociaal-humaan aspect, de architectuur en de natuur.

Op donderdag 22 september 2022 heeft het OCMW van Ukkel een persconferentie georganiseerd om de aanvang van de renovatiewerken aan te kondigen aan het Domein Neckersgat, een van zijn rust- en verzorgingstehuizen. De werf zal drie jaar duren en start officieel op 3 oktober 2022.

Het Domein Neckersgat is een uitgestrekt terrein van 3,82 ha gelegen te Ukkel aan de Achilles Reisdorfflaan 36.

Het is momenteel eigendom van het OCMW van Ukkel, dat het in 2006 overnam van het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (hierna NIOOO genoemd), een federale openbare instelling. Er werden aanvankelijk oorlogsveteranen en -invaliden van de wereldoorlogen opgevangen, gehuisvest en verzorgd.

Na de overname van het Domein werd het idee geboren om het gehele terrein te renoveren, te transformeren en uit te breiden, teneinde er alle activiteiten van het OCMW te kunnen groeperen met betrekking tot ouderen: rust- en verzorgingshuis, centrum voor dagverzorging en service-residentie, en dit alles in een zeer gespecialiseerd opvang- en verzorgingscentrum dat toegerust is met de nodige technologieën die noodzakelijk zijn voor de opvang van bewoners met geriatrische of neurodegeneratieve aandoeningen.

Op sociaal-humaan vlak ambieert het Domein de opvangkwaliteit te verbeteren door levensruimtes te creëren die beantwoorden aan de erkenningsnormen (GGC, brandveiligheid, enz.), de bewoners individuele kamers aan te bieden en enkele gemeubileerde tweepersoonskamers voor koppels (met sanitaire ruimtes en de mogelijkheid om eigen meubels te plaatsen om zich thuis te voelen), de toegankelijkheid en plaatsing van PBM mogelijk te maken en de lokalen en buitenruimtes te beveiligen.

Het welzijn van het personeel gaat feitelijk hand in hand met het welzijn van de bewoners, hetgeen de prioriteit van het project is. Er zal derhalve bijzondere aandacht worden besteed zowel aan de gezelligheid in de voor bewoners toegankelijke ruimtes (gemeenschappelijke ruimtes op elke verdieping, ontvangstruimte op de gelijkvloers van het hoofdgebouw, de eetzaal, de bar en het terras om familie en vrienden te ontmoeten), als aan het maximaal comfort van iedere persoon: modernere, kwalitatieve werkruimtes met veel licht en ruimte… Het architectonische aspect van het project is globaal ontwikkeld om een binnenklimaat te creëren waarin het persoonlijk comfort van de bewoners en de personeelsleden voorop staat.

Het OCMW streeft ernaar zijn opvangfilosofie van bejaarde personen voort te zetten en een verzorgingsplek te creëren en te doen leven. Maar niet alleen! Het gaat erom een thuis te bieden waarin de nadruk ligt op het woonkarakter, zodat intimiteit en collectiviteit kunnen samengaan, in functie van het moment en de plek (combinatie van privévertrekken en collectieve ruimtes). Het idee is een ontmoetingsplaats te creëren waar alle interveniënten worden beschouwd als partners.

Tot slot biedt het park van het Domein met zijn ligging in een residentiële wijk de bewoners en de personeelsleden een leef- en werkruimte in een gastvrije, kalme en groene omgeving.

Samengevat stellen de renovatie van het terrein en de inrichting van de nieuwe ruimtes de directie, het personeel en de bewoners in staat hun project te doen leven, zodat iedereen zijn mogelijkheden kan ontwikkelen en de bewoners zelfstandig kunnen blijven wonen binnen een kader waarin persoonlijk welzijn en een dynamisch collectief leven samengaan, en dit alles in een veilige ruimte.

Partners in dit renovatieproject van het Domein Neckersgat zijn het architectenbureau archipelago en de aannemers Jacques Delens en Socatra.
Voor meer informatie, zie het persdossier van archipelago :

archipelago-press-release-NL.zip

BETA VISUALS-2209-NURSING HOME-01_Aerial
BETA VISUALS-2209-NURSING HOME-03_Gallery

Werk bij het OCMW

location
Location SIPPT Job type CDR temps plein

Un.e ASSISTANT.E ADMINISTRATIF/VE pour le Service Interne de Prévention et Protection au Travail (SIPPT) sous contrat de remplacement à temps plein. Clôture: 1/12/2022 EEN ADMINISTRATIEF ASSISTENT (m/v) voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)- Voltijds vervangingscontract. Afsluiting: 1/12/2022

Details
Location Service social quartier Job type CDR temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E pour le service social quartier – CONTRAT DE REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN. Clôture: 1/12/2022 EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v) voor de sociaal wijkdienst. – VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACT. Afsluiting: 1/12/2022

Details
Location Service Facturation-Assistance Job type CDR temps plein

Un.e SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF/VE ou UN.E ASSISTANT.E ADMINISTRATIF/VE (h/f) pour le service Facturation/assistance – CONTRAT DE REMPLACEMENT A TEMPS PLEIN Clôture: 27/11/2022 EEN ADMINISTRATIEF SECRETARIS of EEN ADMINISTRATIEF ASSISTENT (m/v) voor de dienst Facturatie/Bijstand – VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACT Afsluiting: 27/11/2022

Details
Location Maisons de repos Job type CDR mi-temps

Un.e INFIRMIER.E ADMINISTRATIF/VE pour ses maisons de repos – CONTRAT DE REMPLACEMENT À MITEMPS Clôture: 9/12/2022 EEN ADMINISTRATIEF VERPLEEGKUNDIGE (m/v) voor de rusthuizen – HALFTIJDS VERVANGINGSCONTRACT Afsluiting: 9/12/2022

Details
Location Maisons de repos Job type CDI mi-temps

Un.e Infirmier.e de nuit (H/F) pour ses maisons de repos – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE À MI-TEMPS. Clôture: 9/12/2022 EEN NACHTVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voor de rusthuizen – HALFTIJDSCONTRACT VOOR ONBEPAALDE DUURAfsluiting: 9/12/2022

Details
Location Affaires générales Job type CDR mi-temps

Un.e ASSISTANT.E ADMINISTRATIF/VE – MÉDIATEUR CULTUREL (H/F) pour le service des Affaires généralescellule culture – CONTRAT DE REMPLACEMENT À MI-TEMPS.. Clôture: 15/10/2022 EEN ADMINISTRATIEF ASSISTENT – CULTUURREFERENDARIS (m/v) voor de Algemene zaken dienst – Cultuurcel – HALFTIJDS VERVANGINGSCONTRACTAfsluiting: 15/10/2022

Details
Location Maisons de repos Job type CDR temps plein

Un.e INFIMIER.E DE NUIT (H/F) pour ses maisons de repos – CONTRAT DE REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN.. Clôture: 12/10/2022 EEN NACHTVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voor de rusthuizen – VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACTAfsluiting: 12/10/2022

Details
Location Maisons de repos Job type CDR temps plein

Deux AIDES DE SOINS pour ses maisons de repos – CONTRATS DE REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN. Clôture: 12/10/2022 TWEE VERPLEEGASSISTENTEN (m/v) voor de rusthuizen – VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACTEN Afsluiting: 12/10/2022

Details
Location Maisons de repos Job type CDR mi-temps

Un.e ERGOTHÉRAPEUTE ou ÉDUCATEUR/TRICE pour ses maisons de repos – CONTRAT DE REMPLACEMENT À MI-TEMPS. Clôture: 12/102022 EEN ERGOTHERAPEUT of OPVOEDER (m/v) voor de rusthuizen – HALFTIJDS VERVANGINGSCONTRACT Afsluiting: 12/10/2022

Details
Location SUD-UTD Job type CDR temps plein

2022-64 Aide ménager – SUD- CDR- temps plein: Un.e AIDE-MÉNAGER.E (h/f) pour les services Ucclois à domicile (SUD) – CONTRAT DE REMPLACEMENT A TEMPS PLEIN. Clôture: 19/09/2022 EEN HUISHOUDELIJK HELP(ST)ER (m/v) voor de Ukkelse thuisdiensten (UTD) – VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACT. Afsluiting: 19/09/2022

Details

Crèche Asselbergs

Wat?
Crèche Asselbergs is een Nederlandstalig kinderdagverblijf van het OCMW van Ukkel, vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 36 kindplaatsen.

Voor wie?
Crèche Asselbergs richt zich op kindjes van 0 tot 3 jaar.

Waar?
Joseph Bensstraat 82A, 1180 Ukkel

Crèche Asselbergs is behuisd in een volledig vernieuwd en gemoderniseerd gebouw op het domein van het OCMW van Ukkel, “Cité de l’Enfance”. Het kinderdagverblijf telt 3 knusse leefgroepen, met terras en tuin.

Tarief?
Het tarief is gebaseerd op het gezinsinkomen.
Hiervoor geldt de regelgeving van Kind en Gezin. Meer informatie hierover vindt u terug op de website: http://www.kindengezin.be/

Wanneer?
Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 07u30 tot 18u30.

Opvangvraag registeren?
Ga naar www.kinderopvanginbrussel.be en registreer je opvangvraag. Hulp nodig bij uw registratie? Wenst u een bezoek te brengen aan ons kinderdagverblijf? Hebt u vragen over onze werking? Kom gerust langs tijdens onze permanentie elke dinsdag tussen 09u00 en 11u30.

Contact?
Verantwoordelijke: Helga Lerinckx
Telefoon: 02/340 37 87

LOI (Covid-19-crisis)

De LOI’s werken (bijna normaal); het zakgeld wordt 1x/2 weken verdeeld in plaats van 1x/week, en dit gebeurt in de LOI’s zelf, niet in het OCMW.

De opvoeders leggen dagelijks hun huisbezoeken af, en de maatschappelijk werkers 1x per week, met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Nieuwe bewoners worden verwelkomd in de LOI-huizen en niet meer in het OCMW.

Om het hoofd te bieden aan het virus beschikt elk huis over ontsmettingsmiddel en thermometers; er zijn stoffen mondmaskers uitgedeeld en er worden er indien nodig meer verspreid.

Bezoek van vrienden van bewoners is verboden in de LOI-huizen.

Elke bewoner wordt gevraagd zijn of haar mondmasker te dragen in de gemeenschappelijke ruimtes en de afstandsmaatregel na te leven.

In geval van een vermoedelijk Covid-19-geval worden de bewoners gevraagd zich in hun kamer te isoleren, om de noodnummers te raadplegen, om contact op te nemen met hun maatschappelijk werker of opvoeder van maandag tot vrijdag tussen 9.30 en 16.00 u, en het noodnummer van het OCMW te bellen dat 24/24 bereikbaar is, of om de Brusselse wachtdienst te bellen: 02 201 22 22.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 02.333.89.78.

Sociale wijkdienst, Promo-Job, Energiecel en Huisvestingscel (covid-19)

De vragen worden prioritair per telefoon of e-mail sociale.aanvraag@ocmwukkel.be behandeld. Bezoek aan huis wordt opgeschort.

–     Sociale wijkdienst:

Voor
steunaanvragen kunt u zich nog fysiek tot het onthaal van het OCMW wenden, en
dit dagelijks tussen 9.00 en 11.30 uur. De gesprekken zijn echter kort en
precies en vinden plaats achter een venster.   

De
maatschappelijk assistenten zijn uitsluitend nog telefonisch bereikbaar. U kunt
een afspraak voor een telefoongesprek maken via het onthaal van het OCMW op het
nummer 02 370 75 11.

Voor
dringende gevallen wordt er voorzien in een telefonische permanentie van 9.00
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op hetzelfde nummer. De
steunaanvragers worden de dag zelf door een maatschappelijk assistent
teruggebeld.

–     Promo-Job:

De
trajectbegeleiders zijn van 9.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via het
nummer 02 370 75 14.

–     Energiecel:

De energieadviseurs zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar. U kunt een telefoonafspraak maken per e-mail op het adres energie@cpasuccle.be of per telefoon op het nummer 02 370 76 84 van 9.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur. De energie-audits zijn opgeschort.

–     Huisvestingscel:

De dienst is
bereikbaar per e-mail op de adressen eric.clarebots@cpasuccle.be en
sophie.lefebvre.cpasuccle.be of per telefoon op de nummers 02 333 89 62 en
02 333 89 80 van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Dienstencheques (covid-19)

Geachte cliënt(e),

De dienst Dienstencheques blijft momenteel geopend en blijft zijn buurtdiensten aanbieden.

De huishoudelijk helpsters staan in voor de permanentie met alle nodige bescherming: wegwerphandschoenen van nitril, mondmaskers, schort en desinfecterende gel.

Wij verzoeken iedereen steeds de sociale afstandsregels in acht te nemen en de huishoudelijk helpsters handzeep aan te bieden.

Uit extra voorzorg zou het wenselijk zijn als u zich, indien mogelijk, in een andere ruimte zou kunnen bevinden dan de ruimte waar de huishoudelijk helpster werkt.

Het strijkatelier is toegankelijk :
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
woensdag van 8.00 tot 17.15 uur.

Wij verzoeken u om bij binnenkomst een mondmasker te dragen en de sociale afstandsregels te eerbiedigen.

Er staat desinfecterende gel tot uw beschikking.

Wij ontvangen u met alle nodige beschermingsmiddelen en nemen de sociale afstandsregels in acht.

Op 19/10/2020 hebben wij al onze personeelsleden opnieuw gedetailleerde COVID19-informatie verschaft met betrekking tot alle te nemen maatregelen, opdat iedereen optimaal beschermd blijft.

De ploeg heet u welkom en dankt u voor uw vertrouwen.

Vriendelijke groeten,

Serge VAN SCHUYLENBERGH
Coordinateur – Coördinator
Service Ucclois à Domicile SUD | Ukkelse ThuisDiensten UTD
Titres Services | Dienstencheques
serge.vanschuylenbergh@cpasuccle.be
Tel : 02 370 75 71 | GSM : 0476 50 50 55