Categorie: Sociale eerstelijnssteun

Bijstand en dienstenPRAKTISCHE GIDSSociale eerstelijnssteun

De sociale wijkdienst

De sociale wijkdienst Wat heb je nodig ? Ik heb problemen met mijn budget…Ik ondervind moeilijkheden bij administratieve stappen…k heb hulp nodig om de kosten voor mijn gezondheidszorg te betalen…Ik heb een attest nodig…Het lukt me niet om het materiaal te betalen dat ik nodig heb voor mijn welzijn…Ik kan mijn abonnement voor het openbaar vervoer niet betalen… wat is het?… Read More
Bijstand en dienstenPRAKTISCHE GIDSSociale eerstelijnssteun

Het sociaal secretariaat

Het sociaal secretariaat Wat Heb Je Nodig ? J’ai besoin d’une attestation du CPAS mais mon assistante sociale référente est absente et n’est pas remplacée. Je ne suis pas aidé par le CPAS et j’ai besoin d’une attestation. Je suis en adresse de référence au CPAS d’Uccle. Waarvoor? Het sociaal secretariaat kan attesten geven: – Als je hulp krijgt van het… Read More
Sociale eerstelijnssteun

De Sociale Wijkdienst

Doel “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” Om dit doel te bereiken onderzoekt een team van 26 maatschappelijk werkers alle financiële, materiele en psychologische steunaanvragen. Zij verstrekken eveneens alle nuttige inlichtingen om een oplossing te zoeken voor sociale of… Read More
Spring naar de inhoud