De rusthuizen tehuis BRUGMANN en DOMEIN NECKERSGAT

De rusthuizen tehuis BRUGMANN en DOMEIN NECKERSGAT

Wat heb je nodig ?

Ik ben een bejaarde en wegens mijn gezondheidssituatie kan ik niet meer onder bevredigende omstandigheden thuis blijven wonen, ondanks de toegepaste hulpmiddelen (gezinshulp, huishoudelijk helpster, bezoek van een hulpverzorgster, enz.).

Ik heb specifieke verzorging en hulp nodig bij de dagelijkse taken…

Ik wil een veilig thuis vinden waar mijn autonomie en mijn persoonlijke behoeften worden gerespecteerd…

Ik wil graag begeleid worden door personeel dat luistert, welwillend is en een persoonlijke relatie wil opbouwen…

Wegens de achteruitgang van onze gezondheidstoestand kunnen mijn partner en ik niet meer thuis blijven wonen en willen wij samen opgevangen worden in een rusthuis…

wat is het?

De rusthuizen Tehuis Brugmann en Domein Neckersgat van het OCMW van Ukkel bieden opvang, huisvesting en verzorging voor ouderen.

Beide rusthuizen beschikken over:

  • Individuele of tweepersoonskamers
  • Pluridisciplinaire medische dienstverlening (artsen, verple(e)g(st)ers, hulpverzorg(st)ers…) waardoor elke bewo(o)n(st)er verzekerd is van persoonlijke verzorging
  • Paramedische diensten (ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten…)
  • Een dienst restauratie, onderhoud en een wasdienst
  • Een animatieteam
  • Gezamenlijke ruimtes, een eetzaal, een cafetaria, een ruimte voor erediensten, een kapsalon…

Zij zijn gelegen in een residentiële woonwijk in een natuurlijke groene omgeving, die de bewoners kalmte en rust biedt.

Alles wordt in het werk gesteld om de bewoners een levenskader te bieden dat het best aanleunt tegen hun gezinskader, met name door hen aan te moedigen om deel te nemen aan beslissingen over het leven in een gemeenschap via participatiecomités. De teams waken in het bijzonder over het behoud van de autonomie en respecteren de persoonlijke noden.

hoe?

U of uw familieleden nemen contact op met de sociale dienst van het rusthuis om een afspraak te maken voor een gesprek, een bezoek, een presentatie van het team, uitleg van het levensproject van de residentie, het huishoudelijk reglement en de overeenkomst (verblijfsovereenkomst).


Brugmann tehuis: dagprijs vanaf 1 augustus 2022 (19.04.23):

Type kamerGeïndexeerde prijs
Service HOTELAlleenstaande€ 46,02 / dag
Koppel€ 76,70 / dag
5de VERDIEPINGAlleenstaande€ 51,09 / dag
Koppel€ 89,07 / dag
Korting bij afwezigheid€ 7,89

Neckersgat domein: dagprijs vanaf 1 december 2022 (19.04.23):

 Type kamerDagprijs
FONPAVO oudEenpersoonsflat€ 59,60 /dag of € 64 /dag
 Flat voor koppel (per persoon)€ 56,20 /dag/persoon
OUD GEBOUWKamer 1 bed€ 55,50 /dag

voor wie?

Elke oudere kan worden opgevangen, ongeacht zijn inkomsten.

Als u bescheiden inkomsten hebt, onderneemt de sociale dienst van de rusthuizen de nodige stappen bij hulpverstrekkende instanties (Pensioendienst, OCMW…).

Contact

De sociale dienst is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur:

Domein Neckersgat
Achille Reisdorfflaan 36
1180 Brussel

02 370 80 11

sociale dienst:
TEL: 02 370 80 33
Mme DE SMEDT
Mme GROOTVRIENDT
Mme GANTOIS

Tehuis Brugmann
Egide Van Ophemstraat 3
1180 Brussel

02 370 62 00

sociale dienst:
Madame Grootvriendt
Tél : 02 370 62 05
Madame De Wael
Tél : 02 370 62 06
Madame Gantois
Tél : 02 370 62 06

Wist je al ?

Als toekomstige bewoner van een rusthuis is het belangrijk dat u zelf betrokken bent bij de toelatingsprocedure.


Klacht of specifieke vraag?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Iriscare de bicommunautaire instelling van openbaar nut die bevoegd is voor de erkenning en controle van voorzieningen voor ouderen. Meer bepaald: rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-residenties, centra voor dagopvang of centra voor dagverzorging.

Bewoners van deze erkende voorzieningen voor ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen bij de dienst Geschillen en Bemiddeling terecht met vragen en klachten.  

De dienst Geschillen en Bemiddeling kan u helpen als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • U hebt een algemene of specifieke vraag over een erkende voorziening voor ouderen.

De dienst beantwoordt uw vraag onmiddellijk of vraagt bijkomende informatie op en informeert u op een later moment.

  • U hebt een klacht over een erkende voorziening voor ouderen.

We onderzoeken uw klacht. Het is mogelijk dat we u contacteren voor bijkomende informatie. De dienst Geschillen en Bemiddeling zal steeds vragen of u binnen de voorziening uw klacht reeds  heeft gemeld.

Klachten kunnen anoniem en niet-anoniem onderzocht worden. De aard van de klacht maakt het soms moeilijk om de anonimiteit te garanderen. U zal daar steeds op gewezen worden.

Na afloop van de contactname met de voorziening of de inspectie ter plaatse delen we u het resultaat hiervan schriftelijk mee.

Uw vraag of klacht kunt u per e-mail richten aan bemiddeling@iriscare.brussels, per post aan Iriscare, dienst Geschillen en Bemiddeling, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel of elektronisch via volgend telefoonnummer 02/435 64 33.

Meer informatie vindt u op https://www.iriscare.brussels/nl/klachten/.

Spring naar de inhoud