De dients opvang en huisvesting van bejaarden

De dients opvang en huisvesting van bejaarden

Wat heb je nodig ?

Ik ben ouder dan 65 en kan niet meer alleen thuis wonen…
Ik was gehospitaliseerd en het is niet meer mogelijk om terug naar huis te keren …
Ik woon in een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis en ik kan verblijfskosten niet meer betalen …

wat is het?

De maatschappelijk assistenten van de Dienst Opvang en Huisvesting van Bejaarden zijn er voor u om:

  • U te informeren over rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen, u te adviseren en u zo goed mogelijk te oriënteren in functie van uw situatie;
  • U te helpen in uw zoektocht naar een rusthuis/rust- en verzorgingstehuis om u het recht op plaatsing en het recht op zorg te waarborgen;
  • Samen met u de nodige stappen te zetten bij instanties die steun verlenen (Pensioendienst, OCMW…) indien uw inkomsten te laag zijn.

De dienst behandelt alle plaatsingsaanvragen van ouderen, met uitzondering van de personen die een aanvraag doen voor het Tehuis Brugmann of het Domein Neckersgat (rusthuizen van het OCMW van Ukkel ).

hoe?

De Dienst Opvang en Huisvesting van Bejaarden ontvangt u met of zonder afspraak van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.

voor wie?

Alle inwoners van Ukkel die ouder zijn dan 65 jaar, ongeacht de inkomsten

Contact

Faranak RIAHI
(maatschappelijk assistent)

faranak.riahi@cpasuccle.be
02 370 75 15

Marie DEWAEL
(maatschappelijk assistent)

marie.dewael@cpasuccle.be
02 370 76 93

OCMW van Ukkel
Centraal Bestuur
Alsembergsesteenweg 860
1180 Ukkel

Tram 18, bus 43 en 70: halte Jeanne Herreman

Spring naar de inhoud