PromoJob onderneming

Avec le soutien :

Dienst Sociaalprofessionele herinschakeling

Bent u een vzw? Een privéonderneming? Komt u personeel tekort en wilt u graag bijdragen tot de sociaalprofessionele herinschakeling van inwoners van Ukkel? Neem dan contact op met de dienst SPH van het OCMW van Ukkel.

Deze dienst is bijna 30 jaar actief op het vlak van tewerkstelling en biedt zeer veel voordelen, waaronder:

  • De voorselectie van kandidaten volgens uw criteria.
  • De terbeschikkingstelling van een werknemer (van uw keuze) voor een duur van 1 à 2 jaar.
  • Het opstellen van een plan van verwerving van vaardigheden voor elk van hen.
  • De begeleiding van de werknemer door een trajectbegeleider van de tewerkstellingspool gedurende de gehele duur van de arbeidsovereenkomst tot aan de overgang naar een duurzame baan na afloop van het inschakelingstraject ‘Art 60§7’ (outplacement).*

Uw rol bestaat erin de werknemer in staat te stellen werkervaring op te doen en transversale vaardigheden te verwerven die gewaardeerd worden op de arbeidsmarkt.

Hoeveel?        

  • Gratis voor ondernemingen in de sociale economie
    • € 500/maand voor vzw’s
    • € 925/maand voor privéondernemingen

Wij betalen het loon, u betaalt uw bijdrage!

Zin om aan dit project deel te nemen? Het is simpel! Neem contact met ons op!

OCMW van Ukkel
Dienst Promo Job
Alsembergsesteenweg 860
1180 Ukkel
Tel : 02 370 75 14
Email : emploidinsertion@cpasuccle.be

Spring naar de inhoud