LIJST VAN DE LEDEN VAN DE COMITÉS 2023

VAST BUREAU

Mevr. Kathleen DELVOYE

Dhr. Jean-Claude PRAET                                                

Mevr. Florine DE BROUWER                  + DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS-GENERAAL 


BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

Dhr. Guy de HALLEUX

Mevr. Kathleen DELVOYE  

Mevr. Béatrice CHARLIER 

Dhr. Jean REBUFFAT

Mevr. Florine DE BROUWER                 

Mevr. Diane CULER

Mevr. Fouziya MEKKAOUI                                 + DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS-GENERAAL


BEHEERSCOMITÉ VAN HET BRUGMANN TEHUIS EN HET NECKERSGAT DOMEIN

Dhr. Francis COCHEZ

Mevr. Béatrice CHARLIER

Dhr. Jean-Claude PRAET

Dhr. Jérôme THOMAS

Mevr. Andrea GREBORI                                      + DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS- GENERAAL


BEHEERSCOMITÉ VAN HET KINDERTEHUIS ASSELBERGS – KINDERTEHUIS EN CRÈCHE

Dhr. Francis COCHEZ

Mevr. Béatrice CHARLIER

Dhr. Jean-Claude PRAET

Dhr. Jérôme THOMAS

Mevr. Fouziya MEKKAOUI                                 + DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS- GENERAAL

______________________________________________________________________

LEDEN BELAST MET DE VOOGDIJ VAN KINDEREN, PLEEGKINDEREN VAN HET OCMW

Dhr. Stefan CORNELIS, voogd

Dhr. Francis COCHEZ, toeziend voogd


GEMACHTIGDE LEDEN – NAZICHT VAN DE KAS EN DE GESCHRIFTEN VAN DE ONTVANGER

Dhr. Jérôme THOMAS

Dhr. Jean-Claude PRAET

Mevr. Andrea GREBORI


OVERLEGCOMITÉ MET DE GEMEENTE

AFVAARDIGING VAN HET OCMW:

Mevr. Kathleen DELVOYE

Dhr. Jérôme THOMAS

Mevr. Florine DE BROUWER                  + DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS-GENERAAL

AFVAARDIGING VAN DE GEMEENTE

Dhr. Boris DILLIES – Burgemeester

Mevr. Valentine DELWART – Schepen van Financiën

Dhr. Daniel HUBLET – Schepen van Gezin

Dhr. François LAMBERT LIMBOSCH – Schepen van Sociale Actie (toezicht op het OCMW)

Mevr. Laurence VAINSEL – Gemeentesecretaris


AFGEVEERDIGD LID BIJ DE MAATSCHAPPIJ BINHÔME

M. Francis COCHEZ


RAAD VAN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

M. Stefan CORNELIS 
M. Francis COCHEZ
M. Guy de HALLEUX
Mme Kathleen DELVOYE
Mme Béatrice CHARLIER
M. Jean REBUFFAT
M. Jean-Claude PRAET
M. Jérôme THOMAS
Mme Florine DE BROUWER
Mme Diane CULER
Mme Andrea GREBORI
M. Nicolas VANDERSTAPPEN
Mme Fouziya MEKKAOUI
M. Marc VANDENBERGHEN 
Mme Cécile ROBA
M. Mathias JUNQUÉ
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid – vanaf 14.09.2022
Lid – vanaf 22.12.2022
Secretaris-generaal
Lid – ontslag 14.09.2022
Lid – ontslag 21.12.2022
Spring naar de inhoud