Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling

Wat heb je nodig ?

Ik heb een schuldenlast en mijn salaris wordt ingetrokken…
Ik heb een schuldbemiddelaar nodig om een evaluatie te maken van mijn inkomsten en lasten (preventief)…
Ik zou graag een nieuw betalingsplan willen opstellen (curatief)…
Ik zou graag toegang hebben tot een collectieve schuldenregeling…
Ik heb bezoek gekregen van een deurwaarder die beslag legt op mijn meubels
Mijn bankrekening is geblokkeerd / de bank heeft mijn rekening geblokkeerd…
Ik ben zelfstandige en ik kom niet meer uit de facturen die ik moet betalen…

wat is het?

Je hebt financiële moeilijkheden of je wilt informatie over de vaststelling van je gezinsbudget.

  • Informeren over de rechten en plichten van consumenten
  • De balans opmaken van je sociale en financiële situatie en ze ophelderen
  • Een samenhangend budget opstellen waarmee je de schuldeisers indien mogelijk kunt terugbetalen
  • De rechtmatigheid van de schulden analyseren
  • Van schuldeisers trachten een annulering van sommige kosten en interesten te verkrijgen
  • Opvolging van de naleving van je beloftes
  • Begeleiding bij een eventuele procedure van collectieve schuldenregeling

hoe?

Je kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen, of ter plaatse komen. De afspraken vinden in onze bureaus plaats. Personen die zich niet naar onze bureaus kunnen verplaatsen, kunnen thuis een afspraak maken.

De schuldbemiddelaars ontvangen je voor een individuele afspraak of tijdens collectieve workshops (gezelschapsspelen).

voor wie?

Elke inwoner van Ukkel, ongeacht zijn inkomsten.

Contact

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.

Telefoon: 02 340 37 75
(Geneviève DEBECKER)

Fax: 02 340 37 74

Mail: genevieve.debecker@cpasuccle.be

OCMW van Ukkel
Centraal Bestuur
Alsembergsesteenweg 860
1180 Ukkel

Tram 51, bus 43 en 70: halte Jeanne Herreman

Wist je al ?

Wat is een collectieve schuldenregeling?

Een collectieve schuldenregeling is een juridische schuldbemiddelingsprocedure met 3 doelstellingen:

  • Je financiële situatie herstellen
  • Je in staat stellen in de mate van het mogelijke je schulden af te lossen
  • Jou en je gezin garanderen een leven te leiden in menswaardige omstandigheden, dwz zich kunnen huisvesten, voeden, kleden, verzorgen en scholen…

Wij adviseren ook in geval van moeilijkheden met de betaling van een lening of lasten zoals water, elektriciteit, gas, huurgelden, gezondheidszorg, belasting, de telefoonfactuur…

Spring naar de inhoud