Auteur: admin

Bijstand en dienstenPRAKTISCHE GIDS

Energiecel

energiecel Wat heb je nodig ? Ik kan mijn facturen voor water, gas en elektriciteit niet meer betalen…Ik ben bang dat mijn water, gas of elektriciteit wordt afgesloten…Ik ben geschrokken van het bedrag op mijn jaarlijkse factuur van gas, elektriciteit of water…Mijn water/gas/elektriciteit is afgesloten…Ik heb isolatie- of onderhoudsproblemen in mijn appartement…Mijn lasten zijn hoog en ik wil het bedrag van mijn… Read More
Bijstand en dienstenPRAKTISCHE GIDSSociale eerstelijnssteun

Het sociaal secretariaat

Het sociaal secretariaat Wat Heb Je Nodig ? J’ai besoin d’une attestation du CPAS mais mon assistante sociale référente est absente et n’est pas remplacée. Je ne suis pas aidé par le CPAS et j’ai besoin d’une attestation. Je suis en adresse de référence au CPAS d’Uccle. Waarvoor? Het sociaal secretariaat kan attesten geven: – Als je hulp krijgt van het… Read More
Nieuws

Fraude

Fraude: Wij hebben vernomen dat iemand die beweert voor het OCMW te werken meedeelt dat u recht heeft op een premie van het OCMW van Ukkel. Daartoe vraagt deze persoon u telefonisch uw bankgegevens en vraagt hij u om uw bankkaartlezer te gebruiken om enkele verrichtingen uit te voeren! GEEF A.U.B. NIET UW BANKGEGEVENS NIET DOOR PER TELEFOON. Wij raden… Read More
PROJECTSENIOREN

Nieuw domein Nekkersgat

Het renovatieproject van het Domein Neckersgat draait rond drie aspecten: een sociaal-humaan aspect, de architectuur en de natuur. Op donderdag 22 september 2022 heeft het OCMW van Ukkel een persconferentie georganiseerd om de aanvang van de renovatiewerken aan te kondigen aan het Domein Neckersgat, een van zijn rust- en verzorgingstehuizen. De werf zal drie jaar duren en start officieel op… Read More
Sociale eerstelijnssteun

De Sociale dienst

Doel “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” Om dit doel te bereiken onderzoekt een team van 26 maatschappelijk werkers alle financiële, materiele en psychologische steunaanvragen. Zij verstrekken eveneens alle nuttige inlichtingen om een oplossing te zoeken voor sociale of… Read More
Bijstand en dienstenPRAKTISCHE GIDSSoiale en professionele inschakeling

PromoJob onderneming

Avec le soutien : Dienst Sociaalprofessionele herinschakeling Bent u een vzw? Een privéonderneming? Komt u personeel tekort en wilt u graag bijdragen tot de sociaalprofessionele herinschakeling van inwoners van Ukkel? Neem dan contact op met de dienst SPH van het OCMW van Ukkel. Deze dienst is bijna 30 jaar actief op het vlak van tewerkstelling en biedt zeer veel voordelen,… Read More
Spring naar de inhoud