Werk bij het OCMW

Maisons de repos
CDR temps plein

Un.e AIDE DE SOINS pour ses maisons de repos – CONTRAT DE REMPLACEMENT À ¾ TEMPS.. Clôture: 15/05/2022 EEN VERPLEEGASSISTENT (m/v) voor de rusthuizen – VERVANGINGSCONTRACT- ¾ TIJD. Afsluiting: 15/05/2022  

Details
Service social quartier
CDD temps plein

Un.e INTERPRÈTE-TRADUCTEUR/TRICE pour le service social quartier – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D’UN AN À TEMPS PLEIN.. Clôture: 15/05/2022 EEN TOLK / VERTALER (m/v) voor de sociaal wijkdienst. – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN ÉÉN JAAR. Afsluiting: 15/05/2022  

Details
Coordination sociale
CDD temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E ou ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ.E pour le service social- Coordination sociale – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À TEMPS PLEIN jusqu’au 31/12/2022, éventuellement reconductible. Clôture: 8/05/2022 EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT of OPVOEDER A1 (m/v) voor de sociaal dienst- Sociale Coördinatie. – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR tot…

Details
Service ILA
CDD temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E pour le service social – cellule ILA sous contrat à durée déterminée jusqu’au 28/02/2023 à temps plein, Clôture: 15/05/2022 EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v) voor de sociaal dienst – LOI cel – Voltijdscontract van bepaalde duur tot 28/02/2023. Afsluiting: 15/05/2022

Details
Service Facturation-Assistance
CDD temps plein

Un.e ASSISTANT.E ADMINISTRATIF/VE (h/f) pour le service Facturation/assistance – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DE 6 MOIS A TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible Clôture: 15/05/2022 EEN ADMINISTRATIEF ASSISTENT (m/v) voor de dienst Facturatie/Bijstand – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN 6 MAANDEN, eventueel verlengbaar Afsluiting: 15/05/2022  

Details
Affaires générales
CDD temps plein

Un.e ADJOINT ADMINISTRATIF/VE pour le service des affaires générales – Cellule Accueil – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DE 3 MOIS À TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible. Clôture: 25/04/2022 EEN ADMINISTATIEF ADJUNCT (m/v) voor de dienst Algemene Zaken, onthaal cel – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN 3…

Details
Pôle guidance, Service PromoJob
CDD temps plein

Deux AGENTS D’INSERTION (h/f) pour le service Promo-job « pôle guidance » – CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE DE 6 MOIS À TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible Clôture: 08/05/2022 Twee TRAJECTBEGELEIDER (m/v) voor de dienst Promo-Job bij de onderafdeling “trajectbegeleiden » VOLTIJDSCONTRACTEN VOOR BEPAALDE DUUR VAN 6…

Details
Pôle guidance, Service PromoJob
CDR temps plein

Trois AGENTS D’INSERTION (h/f) pour le service Promo-job « pôle guidance » – CONTRAT DE REMPLACEMENT A TEMPS PLEIN Clôture: 8/05/2022 Drie TRAJECTBEGELEIDER (m/v) voor de dienst Promo-Job bij de onderafdeling “trajectbegeleiden » – VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACTEN Afsluiting: 8/05/2022

Details
Service recettes
CDD temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E pour le service de la Recette sous contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein, éventuellement reconductible, Clôture: 13/05/2022 >>> PDF  

Details
Service recettes
CDR temps plein

Un.e ATTACHÉ.E pour le service de la Recette sous contrat de remplacement à temps plein. Clôture: 30/04/2022 >>> PDF EEN ATTACHE (m/v) voor de dienst Ontvangerij- Voltijdsvervangingscontract. Afsluiting: 30/04/2022 >>> PDF

Details

Crèche Asselbergs

Wat?
Crèche Asselbergs is een Nederlandstalig kinderdagverblijf van het OCMW van Ukkel, vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 36 kindplaatsen.

Voor wie?
Crèche Asselbergs richt zich op kindjes van 0 tot 3 jaar.

Waar?
Joseph Bensstraat 82A, 1180 Ukkel

Crèche Asselbergs is behuisd in een volledig vernieuwd en gemoderniseerd gebouw op het domein van het OCMW van Ukkel, “Cité de l’Enfance”. Het kinderdagverblijf telt 3 knusse leefgroepen, met terras en tuin.

Tarief?
Het tarief is gebaseerd op het gezinsinkomen.
Hiervoor geldt de regelgeving van Kind en Gezin. Meer informatie hierover vindt u terug op de website: http://www.kindengezin.be/

Wanneer?
Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 07u30 tot 18u30.

Opvangvraag registeren?
Ga naar www.kinderopvanginbrussel.be en registreer je opvangvraag. Hulp nodig bij uw registratie? Wenst u een bezoek te brengen aan ons kinderdagverblijf? Hebt u vragen over onze werking? Kom gerust langs tijdens onze permanentie elke dinsdag tussen 09u00 en 11u30.

Contact?
Verantwoordelijke: Helga Lerinckx
Telefoon: 02/340 37 87

LOI (Covid-19-crisis)

De LOI’s werken (bijna normaal); het zakgeld wordt 1x/2 weken verdeeld in plaats van 1x/week, en dit gebeurt in de LOI’s zelf, niet in het OCMW.

De opvoeders leggen dagelijks hun huisbezoeken af, en de maatschappelijk werkers 1x per week, met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Nieuwe bewoners worden verwelkomd in de LOI-huizen en niet meer in het OCMW.

Om het hoofd te bieden aan het virus beschikt elk huis over ontsmettingsmiddel en thermometers; er zijn stoffen mondmaskers uitgedeeld en er worden er indien nodig meer verspreid.

Bezoek van vrienden van bewoners is verboden in de LOI-huizen.

Elke bewoner wordt gevraagd zijn of haar mondmasker te dragen in de gemeenschappelijke ruimtes en de afstandsmaatregel na te leven.

In geval van een vermoedelijk Covid-19-geval worden de bewoners gevraagd zich in hun kamer te isoleren, om de noodnummers te raadplegen, om contact op te nemen met hun maatschappelijk werker of opvoeder van maandag tot vrijdag tussen 9.30 en 16.00 u, en het noodnummer van het OCMW te bellen dat 24/24 bereikbaar is, of om de Brusselse wachtdienst te bellen: 02 201 22 22.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 02.333.89.78.

Sociale wijkdienst, Promo-Job, Energiecel en Huisvestingscel (covid-19)

De vragen worden prioritair per telefoon of e-mail sociale.aanvraag@ocmwukkel.be behandeld. Bezoek aan huis wordt opgeschort.

–     Sociale wijkdienst:

Voor
steunaanvragen kunt u zich nog fysiek tot het onthaal van het OCMW wenden, en
dit dagelijks tussen 9.00 en 11.30 uur. De gesprekken zijn echter kort en
precies en vinden plaats achter een venster.   

De
maatschappelijk assistenten zijn uitsluitend nog telefonisch bereikbaar. U kunt
een afspraak voor een telefoongesprek maken via het onthaal van het OCMW op het
nummer 02 370 75 11.

Voor
dringende gevallen wordt er voorzien in een telefonische permanentie van 9.00
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op hetzelfde nummer. De
steunaanvragers worden de dag zelf door een maatschappelijk assistent
teruggebeld.

–     Promo-Job:

De
trajectbegeleiders zijn van 9.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via het
nummer 02 370 75 14.

–     Energiecel:

De energieadviseurs zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar. U kunt een telefoonafspraak maken per e-mail op het adres energie@cpasuccle.be of per telefoon op het nummer 02 370 76 84 van 9.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur. De energie-audits zijn opgeschort.

–     Huisvestingscel:

De dienst is
bereikbaar per e-mail op de adressen eric.clarebots@cpasuccle.be en
sophie.lefebvre.cpasuccle.be of per telefoon op de nummers 02 333 89 62 en
02 333 89 80 van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Gratis voedseldistributiecentrum (covid-19)

Het Gratis voedseldistributiecentrum blijft uitsluitend elke voormiddag geopend tussen 9.00 tot 13.00 uur. Afhalingen bij handelaars en leveringen aan personen met beperkte mobiliteit gebeuren elke namiddag.

Dienstencheques (covid-19)

Geachte cliënt(e),

De dienst Dienstencheques blijft momenteel geopend en blijft zijn buurtdiensten aanbieden.

De huishoudelijk helpsters staan in voor de permanentie met alle nodige bescherming: wegwerphandschoenen van nitril, mondmaskers, schort en desinfecterende gel.

Wij verzoeken iedereen steeds de sociale afstandsregels in acht te nemen en de huishoudelijk helpsters handzeep aan te bieden.

Uit extra voorzorg zou het wenselijk zijn als u zich, indien mogelijk, in een andere ruimte zou kunnen bevinden dan de ruimte waar de huishoudelijk helpster werkt.

Het strijkatelier is toegankelijk :
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
woensdag van 8.00 tot 17.15 uur.

Wij verzoeken u om bij binnenkomst een mondmasker te dragen en de sociale afstandsregels te eerbiedigen.

Er staat desinfecterende gel tot uw beschikking.

Wij ontvangen u met alle nodige beschermingsmiddelen en nemen de sociale afstandsregels in acht.

Op 19/10/2020 hebben wij al onze personeelsleden opnieuw gedetailleerde COVID19-informatie verschaft met betrekking tot alle te nemen maatregelen, opdat iedereen optimaal beschermd blijft.

De ploeg heet u welkom en dankt u voor uw vertrouwen.

Vriendelijke groeten,

Serge VAN SCHUYLENBERGH
Coordinateur – Coördinator
Service Ucclois à Domicile SUD | Ukkelse ThuisDiensten UTD
Titres Services | Dienstencheques
serge.vanschuylenbergh@cpasuccle.be
Tel : 02 370 75 71 | GSM : 0476 50 50 55