Steun voor de inwoners van Ukkel die financieel getroffen worden door de coronacrisis Covid-19

Voor wie?

Voor iedereen die getroffen wordt door de coronacrisis. De steun wordt na een sociaal onderzoek toegekend aan de personen die daar nood aan hebben.

Bijvoorbeeld: werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra uitgaven te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers – met bijzondere aandacht voor eenoudergezinnen – jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, werknemers uit de cultuur- of de evenementensector…
Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Voor welke tussenkomsten?

  • Hulp bij huisvesting. Inclusief de lasten, met uitzondering van de huurwaarborg.
  • Hulp inzake energie. Dit wil zeggen het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgetbegeleiding of andere ondersteuning.
  • Psychosociale hulp. Dit betreft het ten laste nemen van de kosten van professionele hulpverleners erkend voor de behandeling van partnergeweld, angstproblemen en psychiatrische aandoeningen.
  • Hulp inzake gezondheid. Tussenkomsten voor medicijnen, ziekenhuisfacturen… en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.
  • Hulp inzake digitale toegankelijkheid. Digitale ondersteuning voor online formaliteiten, sociale contacten en schoolondersteuning.
  • Financiële hulp. Voor onbetaalde facturen omwille van dalende inkomsten.
  • Basisbehoeften. Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van een bril…
  • Hulp voor gezinnen in moeilijkheden. In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Het OCMW van de gemeente Ukkel verleent materiële, sociale, medische en psychologische hulp aan mensen die de dagelijkse of medische kosten als gevolg van de coronacrisis niet meer aankunnen.

Tot wie moet ik mij richten?

OCMW van Ukkel
Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
sociale.aanvraag@ocmwukkel.be
02 370 75 11
Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 11.30
Flyer to download in PDF

Skip to content