Onthaal

STUDIETOELAGE 2022-2023

De studietoelage (of studiebeurs) is een geldbedrag dat wordt toegekend door de Federatie Wallonië-Brussel, met als doel studenten/ouders van studenten met lagere inkomsten te steunen om de studies in het secundair of hoger Franstalig onderwijs te financieren.

Om in aanmerking te komen, moet er tussen midden-juli en eind-oktober een aanvraag worden ingediend bij de Federatie Wallonië-Brussel, en moet de aanvrager voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de inkomsten van het huishouden, de nationaliteit, de schoolloopbaan,…

Het algemene telefonische onthaal zal open zijn tot 15.30 uur.

Het indienen van de aanvraag kan ingewikkeld zijn en daarom bieden verschillenden diensten en organisaties uit Ukkel van 1 augustus tot 31 oktober 2022 hulp aan ouders en studenten, naar het initiatief van de Sociale Coördinatie van het OCMW.

 • Bambins Futés ASBL
 • Cultuurcel van het OCMW van Ukkel
 • OCR’s (Openbare Computerruimtes) van Ukkel
 • Sociale Dienst van de Gemeente Ukkel
 • Le Pas ASBL
 • Infor Jeunes Bruxelles
 • Maison des étudiantes – Defré
 • Odyssée ASBL
 • PCS Merlo
 • PCS Melkriek
 • PCS Homborch
 • Maison des Jeunes l’Antirides.

Fraude:

Wij hebben vernomen dat iemand die beweert voor het OCMW te werken meedeelt dat u recht heeft op een premie van het OCMW van Ukkel. Daartoe vraagt deze persoon u telefonisch uw bankgegevens en vraagt hij u om uw bankkaartlezer te gebruiken om enkele verrichtingen uit te voeren!
GEEF A.U.B. NIET UW BANKGEGEVENS NIET DOOR PER TELEFOON.
Wij raden u ten zeerste aan het OCMW te bellen (02 370 75 11) om dit soort informatie te controleren alvorens uw bank- en/of persoonsgegevens door te geven.


CRISIS COVID-19: AANPASSINGEN VAN DE OCMW-DIENSTEN

We blijven tot 16u30 bereikbaar via het telefoonnummer 02 370 75 11

Hieronder volgen de contactgegevens van de verschillende diensten. Deze zijn gedurende de gehele crisisperiode van toepassing.
Het centraal onthaal van het OCMW kan eveneens al uw vragen hieromtrent beantwoorden,
van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via het nummer 02 370 75 11


Introductie van een hulpverzoek

Het personeel van het Centrum staat te uwer beschikking om u te begeleiden bij de te ondernemen stappen, hetzij bij een vraag om inlichtingen, hetzij bij elke soort steun die u aanvraagt.