RICHTLIJNEN voor de families

RICHTLIJNEN voor de families (dowload pdf)

Nota aan de families en de bewoners van de rusthuizen van het OCMW van Ukkel

Overzicht van de maatregelen – COVID-19 en het invoeren van het Covid Safe Ticket

Geachte,

Zoals u weet heeft het Brussels Gewest besloten het voorleggen van een Covid Safe Ticket (CST) vanaf de leeftijd van 12 jaar te verplichten voor elk rusthuisbezoek op zijn grondgebied. Vanaf deze vrijdag 15/10/21 vragen wij u om uw gezondheidspas evenals een identiteitsbewijs voor te leggen aan het personeel van de instelling dat u erom zal vragen bij elk bezoek.

Om deze maatregel te kunnen invoeren, is de toegang tot de gebouwen beperkt tot:

  • De ingangsdeur van de hoofdtoegang van het Domein Nekkersgat
  • De deur “ambulance” voor het Tehuis Brugmann (via de parking)

Wij vragen u eveneens om u systematisch te presenteren aan het onthaalkantoor of om de instructies van het personeel te volgen dat zal antwoorden aan de deur-opener.

Na controle van uw CST en uw identiteit, zal u een badge overhandigd worden waarmee u uw familielid kan bezoeken.

Ter informatie:

QR code “groen“ + identiteit OK Toegang toegelatenQR code “rood“ + identiteit OK Toegang niet toegelaten
QR code “groen“ + identiteit niet OK Toegang niet toegelatenQR code “rood“ + identiteit niet OK Toegang niet toegelaten

Een CST stelt niet vrij van de naleving van de andere geldende gezondheidsregels. De praktijk van de handenhygiëne blijft verplicht wanneer u het rusthuis binnenkomt en verlaat.

Het dragen van een mondmasker (chirurgisch indien mogelijk) blijft verplicht voor alle bezoekers gedurende het hele bezoek binnen in het rusthuis.

Onze rusthuizen blijven voorlopig vrij van het coronavirus en we moeten ons blijven inspannen om dat zo te houden. Wij herinneren eraan dat de naleving van de geldende sanitaire maatregelen de verspreiding van het coronavirus beperkt en de grootst mogelijke vrijheid voor onze bewoners waarborgt, gezien  de huidige gezondheidsbeperkingen. Het is daarom van vitaal belang dat wij allen blijven samenwerken voor het welzijn van de hele gemeenschap.

De bezoekersmodaliteiten blijven onveranderd. Bezoeken vinden bij voorkeur plaats in open lucht of in de andere gemeenschappelijke ruimtes van de instelling (max. 2 bezoekers gelijktijdig per bewoner + eventueel 1 of 2 kinderen) zonder het maximum aantal personen dat toegang heeft tot deze gemeenschappelijke ruimtes te overschrijden. Bezoeken zijn toegelaten van 11.00 tot 20.00u. Vanzelfsprekend hebben de bewoners voorrang bij het gebruik van deze ruimten. Indien ze volzet zijn, worden bezoekers verzocht hun plaats af te staan en hun bezoek verder te zetten buiten of in hun kamer.

Wij herinneren u er ook aan dat bezoeken aan andere bewoners niet zijn toegestaan en dat, voor zover mogelijk, bezoekers elkaar niet kruisen.

Nauw lichamelijk contact (knuffelen, handen vasthouden, enz.) is toegestaan tussen de bewoner en maximaal twee van zijn (vaste) bezoekers, en met mondmasker, waarbij het mogelijke risico van besmetting niet uit het oog mag worden verloren, zelfs indien de personen gevaccineerd zijn.

De bezoekmogelijkheden kunnen verschillen naargelang de gezondheidstoestand van de bewoner en het stadium van de epidemie in de instelling.

Wij danken u om u zich strikt te houden aan de instructies van het personeel van onze twee rusthuizen. De veiligheid en het welzijn van iedereen hangen ervan af.

Met betrekking tot het Covid Safe Ticket van onze bewoners hebben wij een collectieve aanvraag ingediend voor al onze bewoners. Na ontvangst van het document zal aan ieder een kopie worden overhandigd en er wordt een kopie in het zorgdossier bewaard in geval van eventuele ziekenhuisopname. De termijn voor de overdracht van documenten door IRISCARE bedraagt 3 tot 5 werkdagen.
U kunt zelf ook de nodige stappen ondernemen via het Call Center op het nummer 02/214.19.19.

Tot slot hebben wij de bevestiging gekregen dat een nieuwe dosis van het vaccin kan worden toegediend aan bewoners die reeds een volledige vaccinatie hebben gekregen. Deze nieuwe dosis wordt toegediend in onze rusthuizen tussen 22 en 29/10/21.

Wij blijven ter beschikking voor alle bijkomende inlichtingen en wij blijven alles in het werk stellen voor het welzijn van iedereen.

N. HOUBRECHTS
Directrice Home Brugmann
E. MIGUEZ
Directrice Domein Nekkersgat