Medisch centrum

Een medisch centrum is toegankelijk op het volgende adres:

Alsembergsesteenweg 860 (niveau -1 van het OCMW)

Alle openingsdagen van het OCMW – Start van de medische raadplegingen tussen 10.30 en 11.00 uur.

Inschrijvingen ter plaatse van 9.00 u tot 12.00 u, met een maximum van 20 personen.

Alle inwoners van Ukkel kunnen in het medisch centrum terecht.

Naargelang de administratieve situatie van de patiënt zal gevraagd worden naar de identiteitskaart, de medische kaart, de MediPrimakaart en/of de farmaceutische kaart die werden uitgereikt door een van de maatschappelijk werkers van het OCMW.

De verpleegkundige van het centrum staat in voor volledige verpleegzorgen bij een raadpleging, en kan een beroep doen op andere tussenkomsten in het centrum of elders.

Tel.: 02 370 76 85

CORONAVIRUS, COVID-19

Indien u de volgende symptomen vertoont :

  • HOEST
  • VERKOUDHEID
  • GRIEPACHTIGE TOESTAND
  • KOORTS

blijf thuis en contacteer de dokterspraktijk van het OCMW van Ukkel :

02.370.76.85 tijdens de uren van de raadpleging van 9u tot 12u.

Vóór 9u en na 12u kunt u telefoneren naar de Brusselse Wachtdienst :

02.201.22.22