Crèche Asselbergs

Wat?
Crèche Asselbergs is een Nederlandstalig kinderdagverblijf van het OCMW van Ukkel, vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 36 kindplaatsen.

Voor wie?
Crèche Asselbergs richt zich op kindjes van 0 tot 3 jaar.

Waar?
Joseph Bensstraat 82A, 1180 Ukkel

Crèche Asselbergs is behuisd in een volledig vernieuwd en gemoderniseerd gebouw op het domein van het OCMW van Ukkel, “Cité de l’Enfance”. Het kinderdagverblijf telt 3 knusse leefgroepen, met terras en tuin.

Tarief?
Het tarief is gebaseerd op het gezinsinkomen.
Hiervoor geldt de regelgeving van Kind en Gezin. Meer informatie hierover vindt u terug op de website: http://www.kindengezin.be/

Wanneer?
Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 07u30 tot 18u30.

Opvangvraag registeren?
Ga naar www.kinderopvanginbrussel.be en registreer je opvangvraag. Hulp nodig bij uw registratie? Wenst u een bezoek te brengen aan ons kinderdagverblijf? Hebt u vragen over onze werking? Kom gerust langs tijdens onze permanentie elke dinsdag tussen 09u00 en 11u30.

Contact?
Verantwoordelijke: Helga Lerinckx
Telefoon: 02/340 37 87

De Baby Halte

De Baby Halte opende zijn deuren op 7 januari 2019. Deze nieuwe structuur is het resultaat van een bezinning over onze instellingen, onze beroepspraktijken en de beste manier om onze cliënten te ondersteunen en meer bepaald eenoudergezinnen.
Het project past in de acties die het OCMW van Ukkel onderneemt in de strijd tegen kinderarmoede.
Met deze tijdelijke opvang, wil de Sociale Antenne tegemoetkomen aan de behoeften van de gezinnen met een leefloon of met sociale bijstand. Het gaat meestal om alleenstaande ouders die geen steun van de familie hebben.
Met dit project bieden we een opvangdienst aan voor ouders met kinderen tussen 6 maanden en 3 jaar. Ons doel is sociale en socio-economische inschakeling, en ondersteuning van ouders.
Dankzij onze overeenkomst met de gemeentelijke kinderopvang bevorderen wij de sociale mix en beantwoorden wij de vraag van alle Ukkelse gezinnen.

Onze tarieven: 8 € /d en 4 € /halve dag
Openingsuren: maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: van 8.30 u tot 16.30 u
Woensdag van 8.30 u tot 12.30 u.


EL Fadel Laila – Coördinatrice van de Sociale Antenne: 02/3707653

Laila.elfadel@ocmwukkel.be

De ukkelse thuisdiensten UTD

Op 1 januari 2019 zijn de Diensten Thuiszorg van het OCMW en de gemeente samengesmolten. Sedertdien gaan ze als de “Ukkelse ThuisDiensten” (UTD) door het leven.

De Missie van UTD bestaat uit helpen, steunen en begeleiden in het dagelijks leven van gezinnen in moeilijkheden, van ouderen en van gehandicapten die in Ukkel wonen.

Wanneer een hulpvraag gesteld wordt, opent de maatschappelijk werker een dossier. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld en het uurtarief vastgelegd op basis van de GGC-barema’s en de inkomsten van de cliënt. Het dossier wordt jaarlijks herzien.

Elk jaar wordt aan het BCSD een sociaal verslag voorgesteld ter goedkeuring van het tarief dat wordt toegepast op elke begunstigde.

Met een ondertekende overeenkomst tussen de begunstigde en UTD wordt de aanvraag formeel bekrachtigd. Hierin worden het ritme van de duur van de prestaties vastgelegd, afhankelijk van de gezondheidstoestand, de woonsituatie en de noden van de cliënt. Ook wordt een intern reglement meegegeven.

De planning wordt beheerd door de coördinator van de dienst. Een administratief assistent stuurt de documenten binnen de gestelde termijn naar de GGC om aanspraak te kunnen maken op subsidies.

Om de vijf jaar moet een aanvraag tot erkenning ingediend worden bij IrisCare.

Een gezinshulp of huishoudhulp voert twee prestaties per dag uit: één in de voormiddag, en één in de namiddag (3u30 per prestatie).

Taken van de gezinshulp

– Ondersteuning in het dagelijks leven (boodschappen, bereiden van maaltijden, onderhoud linnen, hulp bij verplaatsingen buitenshuis)

– Sanitaire rol (taken i.v.m. gezondheid, hygiëne, comfort en veiligheid van de persoon)

– Educatieve rol (aanpassing woning, evaluatie en stimuleren van de mogelijkheden van de persoon, advies levensstijl)

– Relationele steun (luisteren, identificeren van de moeilijkheden)

– Sociale steun (administratieve ondersteuning)

Taken van de huishoudhulp

 • Ondersteuning in het dagelijks leven (onderhoud van de bewoonde vertrekken van de woning, verstelwerk, was, strijk)
 • Sanitaire rol (taken i.v.m. hygiëne, comfort en veiligheid van de persoon)
 • Relationele steun (luisteren, steun aan het behoud van de autonomie door aanwezigheid, dialoog

Onthaal-contact

De dienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. In de namiddag enkel op afspraak.

Contact

Serge VAN SCHUYLENBERGH
Coordinateur – Coördinator
Service Ucclois à Domicile SUD | Ukkelse ThuisDiensten UTD
Titres Services | Dienstencheques
serge.vanschuylenbergh@cpasuccle.be
Tel : 02 370 75 71 | GSM : 0476 50 50 55

Céline VerraesHoofdmaatschappelijk Assistente 0492/112.810
Chantal WuytsAssistente Expert0493/550.403
Sophie RoseMaatschappelijk Assistente 0492/111.848

Kindertehuis Asselbergs

De Ukkelse kunstschilder Alphonse Asselbergs (1839-1916) liet zijn huis na aan het OCMW van Ukkel met als wens er een kindertehuis in op te richten.

De eerste kinderen werden er in 1938 ondergebracht.

Het kindertehuis, erkend als SRG (Service Résidentiel Général) door de Franse Gemeenschap, vangt momenteel 36 kinderen en jongeren op van tussen de 3 en 18 jaar. De kinderen en jongeren zijn ingedeeld in drie huizen, waaronder een autonome groep voor de jongeren vanaf 15 jaar. De instelling biedt een gemengd en verticaal onthaal en geef voorkeur aan broers en zussen.

Wanneer kinderen of jongeren geconfronteerd worden met een tijdelijk problematische gezinssituatie, dan kunnen zij aan het kindertehuis toevertrouwd worden op basis van een mandaat of een beschikking tot plaatsing. Ze worden gestuurd door de Jeugdrechtbank, de dienst Jeugdbijstand of door de Sociale Dienst van een OCMW.

Het kindertehuis onthaalt en huisvest kinderen en jongeren in een veilige leefomgeving, waar zij ook educatief en psychosociaal begeleid worden.

Wanneer een jongere wordt toegelaten tot het kindertehuis, wordt er eerst een balans opgemaakt over zijn/haar scholing, gezondheid, gezinssituaties en bepaalde moeilijkheden waar hij/zij mee te maken heeft.

Vervolgens worden er projecten opgestart door het team, samen met de jongere en zijn/haar familie om deze problemen op te lossen.

De projecten worden regelmatig geëvalueerd en aangepast naargelang de behoeften.

De educatieve handelswijzen zijn doordacht en aangepast aan elke jongere, naast het groepswerk.

De jongere wordt aangemoedigd deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten of zich aan te sluiten bij een sportclub.

De jongere staat centraal voor het team dat als doel heeft de samenwerking tussen families en de verschillende betrokkenen (mandant, school, therapeut, sociale dienst…) aan te moedigen.

De ouders worden geholpen om hun administratieve situatie op orde te krijgen (ze kunnen eventueel doorverwezen worden naar eerstelijnsdiensten) en ze worden uitgenodigd voor gezinsbesprekingen.

Na de opvang kunnen de jongeren opgevolgd worden door het personeel van de instelling, ofwel in hun eigen huis, ofwel in hun leefomgeving.

Onthaal

Elke werkdag van 8u30 tot 17u30 wordt er in een administratieve permanentie voorzien.


Waar

Kindertehuis Asselbergs

Joseph Bensstraat 82, 1180-Brussel

Tel.: 02.343.47.70 – Fax: 02.340.37.64

Dienst Kinderopvang(st)ers

Het kantoor van de Dienst Kinderopvang bevindt zich aan de Alsembergsesteenweg 860.

De dienst is erkend en gesubsidieerd door het ONE (Office de la Naissance de l’Enfance). Twee maatschappelijk werkers coördineren de dienst. Ze volgen de aanvragen op en houden contact met het ONE. Ze begeleiden eveneens de onthaalouders die instaan voor het dagonthaal van kinderen van 0 tot 3 jaar.

De onthaalouder vangt 1 tot maximum 4 kinderen op.

De ouders betalen een financiële bijdrage op basis van hun maandelijks netto-inkomen zoals bepaald in het decreet van 27 februari 2003 en de omzendbrief over het ONE.

Opvang
De dienst zorgt voor een permanentie van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Waar?
OCMW van Ukkel
Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
Tel.: 02 370 75 22 Mevrouw Wauters

Dienstencheques

Deze dienst heeft twee soorten activiteiten:

 • Ondersteunen van huishoudelijke taken;
 • Strijken in onze strijkatelier;

Deze dienst is toegankelijk voor iedereen die op het grondgebied van Ukkel of in de omgeving woont.

Soorten activiteiten

1° Een kwalitatieve strijkdienst in ons strijkatelier;

2° Thuishulp:

 • Poetsen aan huis
 • Wassen en strijken
 • Bereiding van maaltijden
 • Begeleiding van oudere personen voor hun boodschappen

Dienstencheques

Deze dienst heeft twee soorten activiteiten:

 • Ondersteunen van huishoudelijke taken;
 • Strijken in onze strijkatelier;

Deze dienst is toegankelijk voor iedereen die op het grondgebied van Ukkel of in de omgeving woont.

Soorten activiteiten

1° Een kwalitatieve strijkdienst in ons strijkatelier;

2° Thuishulp:

 • Poetsen aan huis
 • Wassen en strijken
 • Bereiding van maaltijden
 • Begeleiding van oudere personen voor hun boodschappen

Betalingswijze

 • Een dienstencheque per gepresteerd uur.
 • Een dienstencheque kost momenteel 9 euro, fiscaal aftrekbaar, afhankelijk van het gewest.

Toegang tot de dienst:

 1. Om dienstencheques te bestellen, moet je je eerst inschrijven bij SODEXO:

– Keuze tussen:

 • Papieren dienstencheques
 • Elektronische dienstencheques

– De inschrijving is gratis en gebeurt met een formulier:

 1. a) Voor de strijkdienst:
 • U kan rechtstreeks naar het strijkatelier gaan om uw wasgoed af te geven. Uw inschrijving bij onze dienst gebeurt onmiddellijk.
 • Deel uw Sodexo-klantnummer mee.
 • Het strijkatelier is iedere dag zonder onderbreking geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur. Wij zijn niet langer geopend op woensdag tot 17.15 uur

Er is een begrensde parkeerzone gereserveerd langs de Alsembergsesteenweg 1001 in de rijrichting van Globe naar het station Kalevoet.Indien de parkeerplaatsen bezet zijn, kunt u parkeren op de laad- en loszone langs de Alsembergsesteenweg 860 in de rijrichting van het station Kalevoet naar Globe.

 1. b) Voor de Thuishulpdienst:
 • Voor iedereen die in Ukkel of in de aangrenzende gemeenten woont.
 • U neemt contact met ons op en wij stellen u een afspraak aan huis voor om de praktische details te regelen.

Contactpersoon

Serge VAN SCHUYLENBERGH
Coordinateur – Coördinator
Service Ucclois à Domicile SUD | Ukkelse ThuisDiensten UTD
Titres Services | Dienstencheques
serge.vanschuylenbergh@cpasuccle.be
Tel : 02 370 75 71 | GSM : 0476 50 50 55

Adjunct coördinatie
P. Demaré
Tel.: 02.370.76.89
pascale.demare@cpasuccle.be

Website: www.titresservices.cpasuccle.be
Alsembergsesteenweg 1001, 1180 Brussel

De energiecel

Moeilijkheden om de gas-, elektriciteits-en/of waterfacturen te betalen?

Wordt water of gas binnenkort afgesloten? Of installeert de elektriciteitsleverancier een begrenzer?

Staat u versteld van het bedrag op de jaarlijkse gas-, elektriciteits- en/of waterfactuur?

Heeft u steun van het Sociaal mazoutfonds?

De Energiecel kan u helpen!

De Energieadviseurs kunnen helpen met de volgende problematieken: analyse van de energiefactuur, onderhandeling van een afbetalingsplan met de leverancier, toekenning van het statuut van beschermde klant, hulp bij het behouden van de energielevering,.,.

Alsembergsesteenweg 860, open van maandag tot vrijdag op afspraak (afspraak maken alle dagen van de 9.00 tot 11.30 u en van 14.00 tot 16.00 u) per telefoon op het nummer 02/370.76.84 of per e-mail : cellule.energie@ocmwukkel.be

De Energiecel bestaat uit energieadviseurs die opgeleid zijn om alle vragen over energieconsumptie te beantwoorden.

Deze dienst geeft informatie over energie:

 • Hulp bij de keuze van een leverancier
  • Openen/sluiten van een teller
  • Hoe het bedrag van een factuur verminderen (sensibilisering, audit, premies, workshops)

De dienst staat eveneens in voor energiebegeleiding (elektriciteit, gas, water, stookolie):

 • Hulp bij het analyseren van de energiefactuur
  • Opstellen van een afbetalingsplan met de leverancier
  • Hulp bij de opening van het recht op een specifiek sociaal tarief
  • Hulp bij het toekennen van het statuut van beschermde klant
  • Hulp om de energielevering te behouden
  • Onderzoek van het recht op stookoliepremie
  • Mini-energieaudit

Onthaal
Le service est accessible tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 par téléphone, par e-mail, ou sur place uniquement sur rendez-vous,

CPAS d’Uccle – Administration centrale
Chaussée d’Alsemberg, 860
1180 Uccle
Tram 51, bus 43 et 70 : arrêt Jeanne Herreman 

Les bureaux du service se situent en face du bâtiment principal du CPAS.
E-mail : cellule.energie@ocmwukkel.be
Tél. 02 370 76 84