Onthaal

Fraude:

Wij hebben vernomen dat iemand die beweert voor het OCMW te werken meedeelt dat u recht heeft op een premie van het OCMW van Ukkel. Daartoe vraagt deze persoon u telefonisch uw bankgegevens en vraagt hij u om uw bankkaartlezer te gebruiken om enkele verrichtingen uit te voeren!
GEEF A.U.B. NIET UW BANKGEGEVENS NIET DOOR PER TELEFOON.
Wij raden u ten zeerste aan het OCMW te bellen (02 370 75 11) om dit soort informatie te controleren alvorens uw bank- en/of persoonsgegevens door te geven.


CRISIS COVID-19: AANPASSINGEN VAN DE OCMW-DIENSTEN

We blijven tot 16u30 bereikbaar via het telefoonnummer 02 370 75 11

Hieronder volgen de contactgegevens van de verschillende diensten. Deze zijn gedurende de gehele crisisperiode van toepassing.
Het centraal onthaal van het OCMW kan eveneens al uw vragen hieromtrent beantwoorden,
van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via het nummer 02 370 75 11


Introductie van een hulpverzoek

Het personeel van het Centrum staat te uwer beschikking om u te begeleiden bij de te ondernemen stappen, hetzij bij een vraag om inlichtingen, hetzij bij elke soort steun die u aanvraagt.