Alsembergsesteenweg, 860, 1180 Ukkel,
Tel. 02 370 75 11
Onthaal : maandag tot vrijdag
8:30 > 12:30 en 13:30 > 17:00.
Maatschappelijke assistenten op afspraak of permanentiedienst :
09:00 > 12:00 en 13:30 > 17:00

Email: cpas.uccle@publilink.be

De website van het OCMW van Ukkel is recentelijk grondig herzien, en de teksten worden per rubriek naargelang de redactie/vertaling online geplaatst. Dit verklaart waarom de website nog niet volledig in het Nederlands raadpleegbaar is. Wij stellen alles in het werk om de website in beide talen tegen september 2019 af te ronden.