Onthaal

Alsembergsesteenweg, 860, 1180 Ukkel,
Tel. 02 370 75 11   fax: 02 332 04 86
Onthaal : maandag tot vrijdag
8:30 > 12:30 en 13:30 > 17:00.
Maatschappelijke assistenten op afspraak of permanentiedienst :
09:00 > 12:00 en 13:30 > 17:00
Email: cpas.uccle@publilink.be

DE CULTUURCEL VAN HET OCMW

Instaan voor de menselijke waardigheid gaat veel verder dan de strijd tegen economische armoede. Daarom is culturele participatie opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Belgische Grondwet, en ook in de Organieke Wet van de OCMW’s.

De Cultuurcel strijdt tegen culturele uitsluiting door heel wat acties, uitstappen, workshops en projecten te ontwikkelen en vooral te stimuleren… Telkens met als doel openheid en kritische ingesteldheid aan te moedigen, je eigen leven in handen te nemen, een eigen visie te ontwikkelen, zich cultuur toe te eigenen en eraan deel te nemen als burger.

Culturele participatie is dus een belangrijk instrument in de strijd tegen uitsluiting en een essentiële hefboom voor burgerintegratie.

OCMW VAN UKKEL CULTUURCEL – tel. 02/370.76.36 – groupe.culture@ocmwukkel.be

website: http://celluleculture.cpasuccle.be

Dienstencheques

Soorten activiteiten

1° Een kwalitatieve strijkdienst in ons strijkatelier;

2° Thuishulp:

  • Poetsen aan huis
  • Wassen en strijken
  • Bereiding van maaltijden
  • Begeleiding van oudere personen voor hun boodschappen

Neem contact met ons op!
G.Meert: 02/370.75.73 – Coördinator van de dienst gerard.meert@ocmwukkel.be
P.Demaré: 02/370.76.89 – Adjunct-coördinator
Adres van het strijkatelier:
OCMW UKKEL – Alsembergsesteenweg 860 – 1180 Ukkel
Website: http://titresservices.cpasuccle.be

De dienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. In de namiddag enkel op afspraak.

Contact

Tim De Mey, Maatschappelijk Werker – Coördinator

Alsembergsesteenweg 860, 1180 Brussel

Tel. 02 370 75 71
tim.demey@ocmwukkel.be

DE UKKELSE THUISDIENSTEN UTD

Taken van de gezinshulp

- Ondersteuning in het dagelijks leven (boodschappen, bereiden van maaltijden, onderhoud linnen, hulp bij verplaatsingen buitenshuis)
- Sanitaire rol (taken i.v.m. gezondheid, hygiëne, comfort en veiligheid van de persoon)
- Educatieve rol (aanpassing woning, evaluatie en stimuleren van de mogelijkheden van de persoon, advies levensstijl)
- Relationele steun (luisteren, identificeren van de moeilijkheden)
- Sociale steun (administratieve ondersteuning)

Taken van de huishoudhulp

- Ondersteuning in het dagelijks leven (onderhoud van de bewoonde vertrekken van de woning, verstelwerk, was, strijk)
- Sanitaire rol (taken i.v.m. hygiëne, comfort en veiligheid van de persoon)
- Relationele steun (luisteren, steun aan het behoud van de autonomie door aanwezigheid, dialoog

Gratis voedseldistributiecentrum

Gratis voedseldistributiecentrum

De voedingswaren kunnen vrij afgehaald worden, in zoverre de beschikbare stock het toelaat, elke dag van 9.00 tot 13.00 u en van 14.00 tot 16.00 u. De beschikbare producten zijn gevarieerd en staan in voor een gezonde en evenwichtige voeding. Ze komen uit het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) (droge voeding met lange bewaartijd), van de vroegmarkt (verse groeten en fruit) en lokale handelaren (verse en diepvriesproducten, bereide schotels, brood, enz.). Er zijn ook enkele hygiëneproducten.

Waar?

Onthaal
Elke bijkomende inlichting kan verkregen worden bij de Sociale Wijkdienst of bij het Gratis Voedseldistributiecentrum: 02 376 33 37
Waar?
GVDC van het OCMW van Ukkel – Horzelstraat 100 – 1180 Brussel
Contactpersoon
Alain COCHEZ
Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
02 370 76 65 of 02 376 33 37
alain.cochez@ocmwukkel.be
Meer informatie is te vinden op de volgende pagina:
http://cdag.cpasuccle.be

De Energiecel

Onthaal
De dienst is toegankelijk voor elke inwoner van de gemeente Ukkel, van maandag tot vrijdag, van 9.30 tot 11.30 u, op afspraak.

Waar
OCMW UKKEL – 3e verdieping
Alsembergsesteenweg 860, 1180-Brussel
Tel. 02 370 76 84
Fax. 02 370 76 88

De Energiecel kan u helpen!

De Energieadviseurs kunnen helpen met de volgende problematieken: analyse van de energiefactuur, onderhandeling van een afbetalingsplan met de leverancier, toekenning van het statuut van beschermde klant, hulp bij het behouden van de energielevering,.,.
Alsembergsesteenweg 860, open van maandag tot vrijdag op afspraak (afspraak maken alle dagen van de 9.00 tot 11.30 u en van 14.00 tot 16.00 u) per telefoon op het nummer 02/370.76.84 of per e-mail : cellule.energie@ocmwukkel.be
De Energiecel bestaat uit energieadviseurs die opgeleid zijn om alle vragen over energieconsumptie te beantwoorden.

Kindertehuis Asselbergs

Opvang van kinderen en jongeren

Het Kindertehuis Asselbergs is een instelling voor 36 jongeren van 3 tot 18 jaar. Het doel is om gezinnen en jongeren in moeilijkheden te ondersteunen. De kinderen zijn ingedeeld in drie huizen met een verticale en gemengde structuur, waaronder een autonome groep voor 6 jongeren van 15 tot 18 jaar.

Het Kindertehuis Asselbergs is een opvangcentrum voor 36 kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar. Het tehuis is erkend als SRG (Service Résidentiel Général) door de Franse Gemeenschap.
Onthaal
Elke werkdag van 8.30 tot 17.30 u is er een administratieve permanentie voorzien.
Waar
Kindertehuis Asselbergs
Joseph Bensstraat 82, 1180 Brussel
Tel. 02.343.47.70 – Fax: 02.340.37.64.

Sociale Antenne

Contact
Alsembergsesteenweg, 985, 1180 Ukkel – TÉL 02/370.76.58