Geachte Mevrouw, Heer,

Het personeel van het Centrum staat te uwer beschikking om u te begeleiden bij de te ondernemen stappen, hetzij bij een vraag om inlichtingen, hetzij bij elke soort steun die u aanvraagt.

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die de werking van de OCMW’s regelt, garandeert dat het OCMW de formele procedures naleeft en alle burgers gelijk behandelt.

Bovendien vervult het OCMW van Ukkel zijn opdracht in strikte naleving van ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen van elke persoon.

De wet vereist van het OCMW dat het voorafgaand sociaal onderzoek verricht in het kader waarvan u verzocht wordt elke nuttige informatie over uw situatie mee te delen. Deze vragenlijst is een antwoord op deze wettelijke verplichting.

Om zijn opdracht uit te voeren, vraagt het OCMW u om zo volledig en eerlijk mogelijk op alle vragen in dit formulier te antwoorden.

Als u moeite hebt Nederlands of Frans te lezen of te schrijven, verzoeken wij u contact op te nemen met de Cel Onthaal van het OCMW, die u zal doorverwijzen naar een maatschappelijk assistent(e).

Alle verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens volgens het privacybeleid van het OCMW van Ukkel, dat op de site van het OCMW kan worden geraadpleegd of kan worden verkregen op aanvraag. Om meer te weten over het beheer van uw persoonsgegevens en om uw rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@cpasuccle.be.

Welk(e) formulier(en)?

  • Deel 1 (PDF) : Persoonsgegevens en analyse van de territoriale bevoegdheid

Aan de hand hiervan kan het OCMW onderzoeken of het het juiste orgaan is om u te helpen. Ons centrum neemt de eerste werkdag volgend op de verzending van het formulier contact met u op.

Aan de hand hiervan kan het OCMW het nodige sociale onderzoek verrichten voor de behandeling van uw aanvraag. Dit deel dient ter aanvulling van deel 1 en hoeft slechts te worden ingevuld zodra ons centrum u zijn bevoegdheid heeft bevestigd.

  • Deel 1 + deel 2 (PDF) : U kunt beide delen invullen om de maatschappelijk werker in staat te stellen zijn sociaal onderzoek onmiddellijk te starten. Ons centrum neemt de eerste werkdag volgend op de verzending van het formulier contact met u op.

Hoe moet ik het formulier invullen?

Via internet

  1. Download het gewenste formulier (pdf)
  2. Vul de open velden in
  3. Verzend het ingevulde formulier naar het volgende adres: sociale.aanvraag@ocmwukkel.be

Handgeschreven

  1. Download het gewenste formulier (pdf) en druk het af
  2. Vul de open velden in
  3. Scan het ingevulde formulier en verzend het naar het volgende adres: sociale.aanvraag@ocmwukkel.be  of stuur het per post naar het adres van het OCMW van Ukkel – Alsembergsesteenweg 860 – 1180 – Ukkel of laat het achter in de bus aan de ingang van het Centraal Bestuur.

Als u geen printer heeft, kunt u ons bellen op het algemeen nummer 02 370 75 11. Wij sturen u dan een formulier per post.