Maskers genaaid door collega’s en door externen, voor de collega’s

Het is allemaal begonnen op initiatief van enkele collega’s die overweg kunnen met naald en schaar, begin april. Samen met een inwoonster van Ukkel zetten ze een ploegje van 9 personen op touw, met de hulp van andere collega’s die hen stof, lint en elastiek schonken. Tientallen en tientallen maskers naaiden ze, in de eerste plaats voor de OCMW-medewerkers. Na 6 weken hebben ze er zo’n 650 gemaakt voor het project "Home made with love"! Wordt ongetwijfeld vervolgd…..

Potjes huidcrème voor het personeel van de rusthuizen

De secretaris-generaal deelde niet minder dan 200 extra potjes hydraterende crème uit aan het personeel van de rusthuizen Brugmann en Nekkersgat, omdat hun handen door deze crisis zwaar op de proef worden gesteld!

Chocolade, bloemen, geschonken door privé-personen / winkels aan de rusthuizen

Heel wat personen en bedrijven hebben spontaan hun steun betuigd aan de OCMW-rusthuizen en hun bewoners! Chocolade in de eerste plaats, en nog veel meer….
Dankjewel aan alle anonieme schenkers!

Overplaatsing van personeelsleden

“Verschillende personeelsleden van het Centraal Bestuur stelden zich vrijwillig beschikbaar om een handje toe te steken bij de dagelijkse taken in de rusthuizen. Wij hebben enkele getuigenissen verzameld:
“Deze tijdelijke omschakeling in de rusthuizen was erg fijn, met name het praten met de bewoners, het leven van alledag mee te leven en collega's op andere locaties te ontmoeten. Wij konden in deze crisisperiode onze zorgen delen en troost vinden.”
“Het dagelijks leven van onze collega's in het Domein Neckersgat volgen was een aangename en verrijkende ervaring.”
“Mijn ervaring in de rusthuizen is zeer verrijkend. Ik heb er innemende personen ontmoet. Ik was geraakt door hun natuurlijkheid en hun glimlach, ondanks de moeilijke periode. Dankzij deze dagen in de rusthuizen heb ik kunnen vaststellen hoe belangrijk het is om er voor de ander te zijn, om samen een front te vormen, wat er ook gebeurt. Dank aan hen.”

Solidariteit / een tekening voor jou

De Gemeente Ukkel heeft het project “Een tekening voor jou” gelanceerd waardoor kinderen een of meerdere tekeningen konden maken voor de bewoners van onze twee rusthuizen. Ook het Kindertehuis Asselbergs heeft enkele tekeningen gemaakt. Zoals te zien vrolijken deze tekeningen de leefruimtes op!

Vizieren gemaakt met een 3D-printer

Burgers mobiliseren zich om het tekort aan beschermingsmiddelen voor het gezondheidspersoneel aan te pakken!
Na het maken van vizieren voor het personeel van apotheken in zijn buurt en voor enkele ziekenhuizen, heeft Igor T'serstevens, een fotograaf met een passie voor nieuwe technologieën, bijna een week lang 24 uur per dag zijn 3D-printer gebruikt om 100 vizieren te maken voor het personeel van onze verzorgingshuizen. Hij maakte er ook 10 voor de opvoeders van het kindertehuis. En dit helemaal vrijwillig!
Hartelijk dank Igor!

Tablets voor de bewoners van de rusthuizen

Om visueel contact te kunnen leggen tussen de bewoners en hun familie tijdens de lockdown werden er tablets ter beschikking gesteld van de rusthuizen van het OCMW.

Organisatie van telewerk

Om ervoor te zorgen dat de bevolking van Ukkel kan blijven gebruik maken van de OCMW-diensten en tegelijk aanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel te garanderen, werd alles in het werk gesteld om telewerk zo goed mogelijk en voor zoveel mogelijk werknemers te organiseren.

Een tablet thuis
Culture Cel

De digitale kloof bestrijden en de toegang tot nieuwe technologie bevorderen voor de OCMW-cliënten is één van de missies van de Cultuurcel. Daarom heeft de cel enkele partnerschappen afgesloten met sociale bedrijven die computers recycleren als efficiënte en duurzame oplossing voor het publiek.
In deze moeilijke periode is de digitale kloof nog dieper geworden, omdat digitale middelen al heel snel het communicatie- en informatiemiddel bij uitstek werden.
De Cultuurcel van het OCMW kon niet onverschillig blijven tegenover deze noodsituatie. De toekenningsprocedure werd sterk vereenvoudigd. Tactiele tabletten, eenvoudig in installatie en gebruik, werden verdeeld onder de begunstigden, evenals toegangscodes tot internet.

Speelgoed voor Kindertehuis Asselbergs

Er werd een inzameling van speelgoed georganiseerd voor de kinderen van het Kindertehuis Asselbergs. Zij zijn blij dat ze een tweede leven kunnen schenken aan dit speelgoed.

Het festival van de “open ramen”
Culture Cel

Door de huidige situatie met covid-19 werden de normale activiteiten van de Cultuurcel, zowel de individuele als groepsactiviteiten, opgeschort. Wij hebben ons werk dus moeten heruitvinden en ons aanpassen om het hoofd te bieden aan de noden van het moment.

De situatie in de rusthuizen was bijzonder moeilijk. Daarom hebben we beslist om een reeks concerten te organiseren voor de bewoners van de rusthuizen van het OCMW van Ukkel: het Brugmanntehuis en het Domein Nekkersgat.

http://cpasuccle.be/wp-content/uploads/2020/06/Videohome3bis.mp4

Dit evenement doopten we het “Festival van de open ramen” omdat de muzikanten buiten speelden en de bewoners alleen maar hun ramen moesten openen om naar de muziek te luisteren. Deze reeks concerten vond elke dag plaats. Het doel was om het isolement van de bewoners, die het grootste deel van de tijd in hun kamer moesten blijven, te doorbreken en de verveling die deze situatie van beperkte activiteiten met zich meebracht, te doorbreken.

Door elke dag een ander concert te organiseren, willen wij het dagelijkse leven van de bewoners opfleuren. De positieve reacties overtreffen in elk geval al onze verwachtingen!

Jaune Toujours
Piet Maris, Mathieu Verkaeren, Mattias Laga, Théophane Raballand, Bart Maris (accordéon, chant, percussions, cuivres)

Babylon Trio
Saif Al-Qaisy, Wallaa Saad et Arkan Mushtaq
(chant, oud, percussions)
----

Macadam’s Trio
Olivier Massart, David et Thomas
(accordéon, chant, basse)
----

Emma Jacquemin, Sabine François et Céline Van Pee
(clarinette et violons)

Catherine Graindorge et ses filles
(violon et chant)

Gaspard Sicx et Anatole Damien
(batterie et guitare)

Damien Locqueneux
(chant)

Patrick Ralichon
(chant et piano)

Dominique Rectem
(chant)

Nicolas Di Santy
(chant)

Le Rythme des fourmis
(percussions)

Chorale Saint-Pierre
Caroline James (piano et chant)
… et d’autres s’ajoutent encore !