2022-17 Assistants sociaux- service social quartier- CDD- CDR- temps plein

Plusieurs ASSISTANTS SOCIAUX pour le service social quartier – cellule accueil et service de 1ère ligne- Différents types de contrats à temps plein.
Clôture: 15/07/2022 >>> PDF

MEERDERE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN (m/v) voor de sociaal wijkdienst. – Onthaalcel en eerstelijnsdienst- VERSCHILLENDE TYPES CONTRACTEN EN DUUR – VOLTIJDS.
Afsluiting: 15/07/2022 >>> PDF

2022-15 Assistant.e social.e – Service social quartier- CDD temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E pour le service social quartier – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D’UN AN À TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible.
Clôture: 8/04/2022 >>>PDF

EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v) voor de sociaal wijkdienst. – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN ÉÉN JAAR, eventueel verlengbaar.
Afsluiting: 08/04/2022 >>> PDF

2022-05 Assistant.e social.e – Quartier – CDR temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E pour le service social quartier – CONTRAT DE REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN.
Clôture: 14/03/2022 prolongation jusqu’au 18/03/2022 >>> PDF

EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v) voor de sociaal wijkdienst. – VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACT.
Afsluiting: 14/03/2022 verlenging tot 18/03/2022 >>> PDF

2022-03 Attaché.e principal.e social A4 – CDD – temps plein

Un.e ATTACHÉ.E PRINCIPAL.E – SOCIAL pour le service social quartier – sous contrat à durée déterminée d’un an à temps plein, éventuellement reconductible,
Clôture: 8/03/2022 >>>> PDF

EEN EERSTAANWEZEND ATTACHE-SOCIAAL(m/v) voor de sociale wijkdienst – Voltijdscontract van bepaalde duur van 1 jaar, eventueel verlengbaar.
Afsluiting: 8/03/2022 >>>> PDF

(2021-41) Attaché.e principal.e social A4 – CDD – temps plein

Un.e ATTACHÉ.E PRINCIPAL.E – SOCIAL pour le service social quartier – sous contrat à durée déterminée d’un an à temps plein, éventuellement reconductible,
Clôture: 23/09/2021 >>>>> PDF

EEN EERSTAANWEZEND ATTACHE-SOCIAAL(m/v) voor de sociale wijkdienst – Voltijdscontract van bepaalde duur van 1 jaar, eventueel verlengbaar.
Afsluiting: 23/09/2021 >>>>> PDF