Huurwaarborgen (covid-19)

Alle aanvragen voor huurwaarborgen worden prioritair hetzij telefonisch (02/370.76.49), hetzij via e-mail (cpas.uccle@publilink.be) behandeld.

Indien documenten van een huurwaarborgdossier ondertekend moeten worden, verzoeken wij iedereen om een afspraak te maken via het volgende telefoonnummer: 02/370.76.49, teneinde de nodige stappen te ondernemen.

Gelieve u voor uw de afspraak met uw identiteitsbewijs te wenden tot het centraal onthaal, waar men u zal doorverwijzen naar de plek van uw afspraak: zetel van het OCMW of de Sociale Antenne.