Gratis Voedselbedelingcentrum

Het OCMW van Ukkel organiseert sedert 2011 de distributie van gratis voedingswaren aan personen en gezinnen met een inkomen dat de armoedegrens niet overstijgt (1.085 € per maand maximum voor een alleenstaande + supplement van 50% per bijkomende persoon van minstens 14 jaar die deel uitmaakt van het gezin + supplement van 30% voor kinderen van minder dan 14 jaar).

De procedure voor de toekenning van voedselhulp gebeurt met een aanvraag bij een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker overhandigt een attest dat het aantal personen van het gezin vermeldt. Vervolgens begeeft u zich naar het Distributiecentrum in de Horzelstraat 100. U geeft er het attest af en ontvangt in ruil een kaart van gratis toegang waarmee om de twee dagen voedsel kan worden afgehaald. Deze toegangskaart is geldig voor de lopende campagne van januari tot december.

De voedingswaren kunnen vrij afgehaald worden, in zoverre de beschikbare stock het toelaat, elke dag van 9.00 tot 13.00 u en van 14.00 tot 16.00 u. De beschikbare producten zijn gevarieerd en staan in voor een gezonde en evenwichtige voeding. Ze komen uit het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) (droge voeding met lange bewaartijd), van de vroegmarkt (verse groeten en fruit) en lokale handelaren (verse en diepvriesproducten, bereide schotels, brood, enz.). Er zijn ook enkele hygiëneproducten.

Onthaal
Elke bijkomende inlichting kan verkregen worden bij de Sociale Wijkdienst of bij het Gratis Voedseldistributiecentrum:

Waar?
GVDC van het OCMW van Ukkel – Horzelstraat 100 – 1180 Brussel

Contactpersoon

Alain COCHEZ
Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
02 370 76 65 of 02 376 33 37
alain.cochez@ocmwukkel.be

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina:
http://cdag.cpasuccle.be