Dienst Kinderopvang(st)ers

Het kantoor van de Dienst Kinderopvang bevindt zich aan de Alsembergsesteenweg 860.

De dienst is erkend en gesubsidieerd door het ONE (Office de la Naissance de l’Enfance). Twee maatschappelijk werkers coördineren de dienst. Ze volgen de aanvragen op en houden contact met het ONE. Ze begeleiden eveneens de onthaalouders die instaan voor het dagonthaal van kinderen van 0 tot 3 jaar.

De onthaalouder vangt 1 tot maximum 4 kinderen op.

De ouders betalen een financiële bijdrage op basis van hun maandelijks netto-inkomen zoals bepaald in het decreet van 27 februari 2003 en de omzendbrief over het ONE.

Opvang
De dienst zorgt voor een permanentie van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Waar?
OCMW van Ukkel
Alsembergsesteenweg 860
1180 Brussel
Tel.: 02 370 75 22 Mevrouw Wauters