De ukkelse thuisdiensten UTD

Op 1 januari 2019 zijn de Diensten Thuiszorg van het OCMW en de gemeente samengesmolten. Sedertdien gaan ze als de “Ukkelse ThuisDiensten” (UTD) door het leven.

De Missie van UTD bestaat uit helpen, steunen en begeleiden in het dagelijks leven van gezinnen in moeilijkheden, van ouderen en van gehandicapten die in Ukkel wonen.

Wanneer een hulpvraag gesteld wordt, opent de maatschappelijk werker een dossier. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld en het uurtarief vastgelegd op basis van de GGC-barema’s en de inkomsten van de cliënt. Het dossier wordt jaarlijks herzien.

Elk jaar wordt aan het BCSD een sociaal verslag voorgesteld ter goedkeuring van het tarief dat wordt toegepast op elke begunstigde.

Met een ondertekende overeenkomst tussen de begunstigde en UTD wordt de aanvraag formeel bekrachtigd. Hierin worden het ritme van de duur van de prestaties vastgelegd, afhankelijk van de gezondheidstoestand, de woonsituatie en de noden van de cliënt. Ook wordt een intern reglement meegegeven.

De planning wordt beheerd door de coördinator van de dienst. Een administratief assistent stuurt de documenten binnen de gestelde termijn naar de GGC om aanspraak te kunnen maken op subsidies.

Om de vijf jaar moet een aanvraag tot erkenning ingediend worden bij IrisCare.

Een gezinshulp of huishoudhulp voert twee prestaties per dag uit: één in de voormiddag, en één in de namiddag (3u30 per prestatie).

Taken van de gezinshulp

– Ondersteuning in het dagelijks leven (boodschappen, bereiden van maaltijden, onderhoud linnen, hulp bij verplaatsingen buitenshuis)

– Sanitaire rol (taken i.v.m. gezondheid, hygiëne, comfort en veiligheid van de persoon)

– Educatieve rol (aanpassing woning, evaluatie en stimuleren van de mogelijkheden van de persoon, advies levensstijl)

– Relationele steun (luisteren, identificeren van de moeilijkheden)

– Sociale steun (administratieve ondersteuning)

Taken van de huishoudhulp

  • Ondersteuning in het dagelijks leven (onderhoud van de bewoonde vertrekken van de woning, verstelwerk, was, strijk)
  • Sanitaire rol (taken i.v.m. hygiëne, comfort en veiligheid van de persoon)
  • Relationele steun (luisteren, steun aan het behoud van de autonomie door aanwezigheid, dialoog

Onthaal-contact

De dienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. In de namiddag enkel op afspraak.

Contact

Serge VAN SCHUYLENBERGH
Coordinateur – Coördinator
Service Ucclois à Domicile SUD | Ukkelse ThuisDiensten UTD
Titres Services | Dienstencheques
serge.vanschuylenbergh@cpasuccle.be
Tel : 02 370 75 71 | GSM : 0476 50 50 55

Céline VerraesHoofdmaatschappelijk Assistente 0492/112.810
Chantal WuytsAssistente Expert0493/550.403
Sophie RoseMaatschappelijk Assistente 0492/111.848