De Baby Halte

De Baby Halte opende zijn deuren op 7 januari 2019. Deze nieuwe structuur is het resultaat van een bezinning over onze instellingen, onze beroepspraktijken en de beste manier om onze cliënten te ondersteunen en meer bepaald eenoudergezinnen.
Het project past in de acties die het OCMW van Ukkel onderneemt in de strijd tegen kinderarmoede.
Met deze tijdelijke opvang, wil de Sociale Antenne tegemoetkomen aan de behoeften van de gezinnen met een leefloon of met sociale bijstand. Het gaat meestal om alleenstaande ouders die geen steun van de familie hebben.
Met dit project bieden we een opvangdienst aan voor ouders met kinderen tussen 6 maanden en 3 jaar. Ons doel is sociale en socio-economische inschakeling, en ondersteuning van ouders.
Dankzij onze overeenkomst met de gemeentelijke kinderopvang bevorderen wij de sociale mix en beantwoorden wij de vraag van alle Ukkelse gezinnen.

Onze tarieven: 8 € /d en 4 € /halve dag
Openingsuren: maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: van 8.30 u tot 16.30 u
Woensdag van 8.30 u tot 12.30 u.


EL Fadel Laila – Coördinatrice van de Sociale Antenne: 02/3707653

Laila.elfadel@ocmwukkel.be