Huisvestingscel

De ordonnantie van 19 december 2008 verplicht iedere publieke onroerend goed makelaar, die woningen te huur aanbiedt een reglement van toekenning op te stellen waarin de toekenningscriteria en de toekenningsprocedure worden uiteengezet, alsook de beroepsmodaliteiten, die voorzien zijn en de beroepsinstantie, die bevoegd is.

Deze ordonnantie is van toepassing op de woningen die deel uitmaken van het privé patrimonium van het OCMW van Ukkel en waarvan het sociale beheer door de huisvestingscel wordt uitgevoerd. Ook de noodopvangwoning valt onder het beheer van de huisvestingscel.

De huisvestingscel heeft een werkgroep ‘wooninitiatief’  opgestart met de doelstelling de mensen te helpen bij het vinden van een woning op de publieke (huisvestingsmaatschappijen, A.I.S. gemeentelijke grondbedrijven,…) en private woonmarkt.

Dit wooninitiatief is toegankelijk voor mensen met huurproblemen, problemen met huurwaarborgen, het verbreken van een huurovereenkomst, een onbewoonbare woning,…en die een nieuwe woning zoeken.

Alle inwoners van de gemeente Ukkel mogen een beroep doen op deze dienstverlening en kunnen van maandag tot vrijdag tussen 9.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur op afspraak langskomen.

Waar ?
Het OCMW van Ukkel
Alsembergsesteenweg 860 te 1180 Brussel
Tel.  02 333 89 62