Brugmann Tehuis en Domein Neckersgat

De rusthuizen van het OCMW van Ukkel
Brugmann Tehuis en Domein Neckersgat

In een aangename en groene omgeving liggen het Brugmann Tehuis en het Neckersgat Domein waar senioren ontvangen, gehuisvest en verzorgd worden door de teams van de rusthuizen van het OCMW van Ukkel.

De bewoners vinden er de geborgenheid van een veilig thuis. Ze worden er professioneel begeleid door een medewerker die een luisterend oor biedt, welwillend is en een persoonlijke relatie met hen opbouwt.

Gezellige momenten dragen bij tot het welzijn en de levenskwaliteit van de bewoners, deels via dagelijkse activiteiten in het rusthuis, deels door relaties die zij buitenshuis onderhouden.

De doelstelling van deze specifieke benadering, die de bewoners centraal stelt, is het behouden van hun autonomie en het benutten van hun persoonlijke vaardigheden.

Wij houden rekening met de individuele noden en moedigen iedere bewoner aan om keuzes en beslissingen te nemen die binnen zijn levensproject passen.

Ons project is gebaseerd op een multidisciplinaire samenwerking en een voortdurende verbetering. Elk personeelslid vormt een schakel in een sterke en solidaire keten.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zet zich in voor het publiek en stelt alle middelen ter beschikking die nodig zijn om te bouwen aan het succes van zijn opdracht en de kwaliteit van zijn diensten.

Alles wordt in het werk gesteld om onze bewoners aan te moedigen om mee te beslissen over het leven in de gemeenschap. Daartoe worden er regelmatig comités samengesteld (comité menu, participatieraad, animatiecomité…).

Wij bieden onze bewoners heel wat activiteiten. Ze zijn bedoeld als leuk tijdverdrijf maar dienen ook om het lichamelijke en intellectuele potentieel van de bewoners op peil te houden.

Dankzij ons verantwoordelijkheidsgevoel leveren wij werk van hoge kwaliteit. Daarop stoelt de reputatie van onze rusthuizen en daar zijn we trots op.

Brugmann tehuis: dagprijs vanaf 1 augustus 2020:

Type kamerGeïndexeerde prijs
Service HOTELAlleenstaande€ 46,02 / dag
Koppel€ 76,70 / dag
5de VERDIEPINGAlleenstaande€ 51,09 / dag
Koppel€ 89,07 / dag
Korting bij afwezigheid€ 7,89

Neckersgat domein: dagprijs vanaf 1 november 2020:

Type kamer   Dagprijs
FONPAVO oud Eenpersoonsflat € 52,30 /dag
  Flat voor koppel (per persoon) € 49,40 /dag/persoon
FONPAVO nieuw Eenpersoonsflat € 56,20 /dag
OUD GEBOUW Kamer 1 bed € 48,70 /dag

Home Brugmann :
Meer gedetailleerde informatie kan telefonisch en/of op afspraak van 9.00 tot 16.30 uur bij de sociale dienst worden gevraagd.

Domein Neckersgat, Achillle Reisdorfflaan 36, 1180 Ukkel – 02 370 80 11
Brugmann Tehuis, Egide Van Ophemstraat 3, 1180 Ukkel – 02 370 62 00

Egide van Ophemstraat, 3
1180 Ukkel
Tel : 02/370.62.00
Fax : 02/370.62.25
Email : accueil.hb@cpasuccle.be