(2021-24) Assistant.e social.e – service social quartier – Cellule Energie – CDD temps plein

Service social quartier
CDD temps plein

Un.e ASSISTANT.E SOCIAL.E pour le service social quartier, cellule Energie- CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D’UN AN À TEMPS PLEIN, éventuellement reconductible. Clôture: 21/05/2021 PDF

EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v) voor de sociaal wijkdienst.- Energiecel – VOLTIJDSCONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN ÉÉN JAAR, eventueel verlengbaar..
Afsluiting: 21/05/2021 PDF

This job is Expired