Transparentie van informatie

Jaarverslag

2017
Rapport annuel 2017 en francais Download

Algemeen beleidsprogramma

2018
Begroting 2018 (néerlandais)

Overheidsopdrachten

2018

Transparantie vergoeding

Aanwezigheid bij vergaderingen 2018
Présences aux réunions 2018 (français)
Jaarlijkse betaling presentiegelden 2018
Paiement annuel jetons de présence 2018 (français)
Jaarlijks salaris voorzitter 2018
Salaire annuel président 2018 (français)
Overzichtstabel 2018
Tableau récapitulatif 2018 (français)